تور آنتالیا نوروز ۹۹ (۶ شب و ۷ روز)

آنتالیا نوروز ۹۹ با پرواز مستقیم سان اکسپرس

هتل
خدمات
دو تخته
یک تخته
کودک با تخت

اتاق standard
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۴۴۵,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۱۵۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۲۲۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۲۲۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۳۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۸,۰۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۵۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق Elagant
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۹,۲۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۱۴۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد با دید کناری دریا
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۱۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد با دید دریا
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۹,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۶۷۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۳,۰۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۶۷۵,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۳,۵۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۳,۵۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۳,۵۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۰,۶۸۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۳,۵۱۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۷,۸۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۴,۷۰۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۸,۲۳۵,۰۰۰ تومان

اتاق دلوکس لندویو
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۷,۹۰۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۸,۷۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق لاکچری
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۵,۲۳۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۲۰,۳۴۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۱۰,۱۱۵,۰۰۰ تومان

اتاق دلوکس لندویو
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر در اتاق دو تخته
۱۲۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
هر نفر در اتاق یک تخته
۱۷,۹۰۵,۰۰۰ تومان
کودک با تخت
۸,۷۹۵,۰۰۰ تومان

تور آنتالیا نوروز ۹۹ با قیمت باورنکردنی و خدمات عالی یکی از بهترین پیشنهادها برای گذراندن تعطیلات عید است. قیمت تور آنتالیا بسیار کمتر از تورهای مشابه است. در عین حال، خدماتی که در تور آنتالیا نوروز ۹۹ به مسافران ارائه می شود، قابل مقایسه با مقاصد مشابه نیست. گذراندن تعطیلات نوروز در ساحل زیبای دریای مدیترانه با امکانات و خدمات تور آنتالیا، شروع فوق العاده ای برای سال 98 خواهد بود. ده ها جاذبه توریستی آنتالیا در ایام نوروز آماده خدمت رسانی به گردشگران ایرانی هستند.

قبل از آنکه تور آنتالیا نوروز ۹۹ را رزرو کنید، ادامه این مطلب را بخوانید تا بیشتر با جزئیات آن آشنا شوید.

تور آنتالیا نوروز 98

پروازهای تور آنتالیا نوروز ۹۹

تور آنتالیا نوروز ۹۹ با پروازهای هواپیمایی ماهان، هواپیمایی سان اکسپرس، هواپیمایی اطلس و هواپیمایی قشم ایر برگزار می شود. پروازهای سان اکسپرس و اطلس مستقیما در آنتالیا فرود می آیند. اما پروازهای هواپیمایی ماهان و قشم ایر برای تور آنتالیا نوروز ۹۹ در فرودگاه دنیزلی به زمین می نشینند و به همین دلیل ارزان تر از پروازهای دیگر هستند.

تور آنتالیا نوروز 98

قیمت تور آنتالیا نوروز ۹۹ 

ارزان ترین تور آنتالیا نوروز ۹۹ با پروازهای ماهان انجام می شود. به علت فرود آمدن پروازهای هواپیمایی ماهان و قشم ایر در فرودگاه دنیزلی، تور آنتالیا نوروز ۹۹ با این پروازها، ارزان تر از پروازهای سان اکسپرس و اطلس است. اما قیمت بلیط هواپیما تنها بخشی از هزینه شما در یک تور است. اقامت در هتل، بخش دیگری از هزینه های شما را تشکیل می دهد. این که یک هتل 5 ستاره لوکس را انتخاب کنید، یا یک هتل سه ستاره، یا یک مهمانسرای معمولی یا... مشخص می کند که هزینه اقامت شما در تور آنتالیا چقدر خواهد بود. برای اطلاع از جزئیات قیمت ها و امکانت هتل ها به صفحه رزرو هتل در آنتالیا بروید. در مجله گردشگری هم بهترین هتل های آنتالیا را معرفی کرده ایم.

در ضمن درباره تورهای آنتالیا به یاد داشته باشید که کلیه تورها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد و در صورت کنسلی کل پول سوخت می گردد. همچنین در زمان رزرو ۵۰%مبلغ تور دریافت می شود.

تور آنتالیا نوروز 98

آب و هوای آنتالیا در نوروز ۹۹ 

تور آنتالیا نوروز ۹۹ در بهترین شرایط آب و هوایی برگزار می شود. هوای آنتالیا در ایام نوروز ۹۹ بسیار معتدل و مطلوب است. هوای بهاری در کرانه های دریای مدیترانه، جذابیت بیشتری به شهر زیبای آنتالیا می دهد. در ایام نوروز دمای هوای آنتالیا بین 7 تا 21 درجه سانتیگراد در نوسان است و از میزان بارش ها کاسته می شود. آب و هوای متعادل آنتالیا، نوروز ۹۹ را به بهترین زمان برای گشت و گذار در این شهر تبدیل می کند. جزئیات آب و هوای آنتالیا را بخوانید.

تور آنتالیا نوروز 98

مدارک لازم برای تور آنتالیا نوروز ۹۹ 

برای این سفر نیازی به ویزا و تشریفات اداری ندارید. تنها مدرکی که برای تور آنتالیا لازم دارید، اصل پاسپورت معتبر ایرانی است. توجه کنید که پاسپورت شما از زمان پرواز حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد. در ضمن، یادتان باشد که وظیفه کنترل پاسپورت مسافر از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر است.

 

 

جاذبه های طبیعی تور آنتالیا نوروز ۹۹

منطقه و کوه چیمرا

منطقه و کوه چیمرا

منطقه و کوه چیمرا سنگی است بسیار بزرگ و سفید که از داخل آن به طور طبیعی آتش بیرون می آید که در شب بسیار زیبا و دوست داشتنی می شود.

چشمه های آهکی آنتالیا

چشمه های آهکی آنتالیا

آبی که از چشمه های آهکی آنتالیا به بیرون می جوشد با خودش آهک را نیز از اعماق به سطح زمین می‌آورد .این آهک های ته نشین شده منظره ی زیبایی را به وجود آورده اند.

غار کارائین

غار کارائین

فضای غار کارائین جذاب است. داخل غار احساس خنکی می‌کنید انگار که سپیده صبح است.دمای هوا در غار در اوج گرمای تابستان و سوز سرمای زمستان معتدل باقی می‌ماند.

غار کوکین ماگراسی

غار کوکین ماگراسی

غار کوکین ماگراسی Kocain Mağarası یکی از بزرگترین غارهای ترکیه محسوب می‌شود.در برخی از نقاط غار استالاگمیت‌هایی که 20 متر درازا دارند نیز وجود دارد.

ساحل چیرالی آنتالیا

ساحل چیرالی آنتالیا

معرفی ساحل چیرالی آنتالیا- طبیعیت زیبای ساحل چیرالی آنتالیا- تفریحات ساحل چیرالی آنتالیا- چگونه به ساحل چیرالی برویم؟- آدرس ساحل چیرالی- عکسهای ساحل چیرالی

ساحل لارا آنتالیا

ساحل لارا آنتالیا

معرفی ساحل لارا آنتالیا- امکانات ساحل لارا آنتالیا- تفریحات ساحل لارا آنتالیا- ورزشهای آبی در ساحل لارا- آدرس ساحل لارا- چگونه به ساحل لارا آنتالیا برویم؟

ساحل کلوئپاترا آنتالیا

ساحل کلوئپاترا آنتالیا

معرفی ساحل کلوئپاترا آنتالیا- تفریحات ساحل کلوئپاترا آنتالیا- جاذبه های ساحل کلوئپاترا آنتالیا- امکانات ساحل کلوئپاترا- آدرس و طریقه رفتن به ساحل کلوئپاترا

ساحل آدراسان آنتالیا

ساحل آدراسان آنتالیا

معرفی ساحل آدراسان آنتالیا- رستورانها و بارهای ساحل آدراسان آنتالیا- ویژگی های خاص ساحل آدراسان آنتالیا- تفریحات ساحل آدراسان آنتالیا

ساحل فاسلیس آنتالیا

ساحل فاسلیس آنتالیا

معرفی ساحل فاسلیس آنتالیا- ویژگیهای ساحل فاسلیس آنتالیا- امکانات ساحل فاسلیس آنتالیا- رفت و آمد به ساحل فاسلیس آنتالیا- آدرس ساحل فاسلیس بر نقشه

ساحل مارمارا آنتالیا

ساحل مارمارا آنتالیا

معرفی ساحل مارمارا آنتالیا- امکانات ساحل مارمارا آنتالیا- ساحل خصوصی مارمارا- از نزدیک ترین سواحل آنتالیا به مرکز شهر- آدرس ساحل مارمارا آنتالیا

اماکن تاریخی تور آنتالیا نوروز ۹۹

اسپندوس

اسپندوس

کمی آنطرف تر از آمفی تئاتر انتالیا، یک پل سنگی مربوط به دوران سلجوقی را خواهید دید که برروی رودخانه قرار گرفته است و زیبایی این امفی تئاتر را دو چندان کرده است

ترمسوس

ترمسوس

ترمسوس Termessos یکی از بهترین شهرهای باستانی حفظ شده در ترکیه است. از مهم‌ترین بقایای به‌جامانده در این شهر می‌توان به دیوارهای مستحکم، برج‌های آن اشاره کرد.

دروازه هادریان در آنتالیا

دروازه هادریان در آنتالیا

دروازه هادریان آنتالیا که یکی از بناهای تاریخی زیبا و معروف به حساب می آید در دیوارهای اطراف شهر گنجانده شده و به یکی از بزرگترین دروازه‌های شهر تبدیل شده است.

شهر پرگه

شهر پرگه

در سمت جنوبی شهر پرگه نیز یک کلیسا قرار گرفته است.معماری تئاتر و کلیسای شهر پرگه آنتالیا بسیار زیبا و چشم نواز است.

شهر قدیمی آنتالیا ( کالیچی )

شهر قدیمی آنتالیا ( کالیچی )

در گذشته دورتادور شهر قدیمی آنتالیا به وسیله دیوارهای سنگی بزرگ و چندین دروازه احاطه شده بود اما درحال حاضر فقط دو دیوار و یک دروازه از آن باقی مانده است.

شهر قدیمی فاسلیس

شهر قدیمی فاسلیس

ساحل شهر قدیمی فاسلیس بسیار آرام و زیبا است.زمانیکه گل های سیکلامن و شقایق در پایین درختان می‌رویند و یک رنگ و زیبایی وصف ناپذیری به شهر قدیمی فاسلیس می دهند.

مراکز خرید تور آنتالیا نوروز ۹۹

بازار قدیمی آنتالیا

بازار قدیمی آنتالیا

اگر عاشق حلوا، باقلوا و عسل ترکیه ای هستید، به شما توصیه میکنیم حتما سری به بازار قدیمی آنتالیا بزنید. همچنین در داخل بازار، کافه های قدیمی نیز وجود دارند.

مرکز خرید تراسیتی

مرکز خرید تراسیتی

مرکز خرید لوکس و بسیار جذاب ترا سیتی آنتالیا Terra City در 4 طبقه ساخته شده که طبقه همکف آن به فروش لوازم خانگی و محصولات مرتبط با آنها اختصاص داده شده است.

مرکز خرید مارک آنتالیا

مرکز خرید مارک آنتالیا

در مرکز خرید مارک آنتالیا می‌توانید علاوه بر یک خرید خاص، از سرگرمی‌های موجود در مرکز خرید مارک نیز بهره ببرید و همزمان از فودکورت این مجموعه استفاده کنید.

مرکز خرید اوت لت دیپو آنتالیا

مرکز خرید اوت لت دیپو آنتالیا

مرکز خرید اوت لت دیپو آنتالیا با بیش تر از هزاران محصول و برند با قیمتی برابر با قیمت کارخانه در 24اکتبر سال 2004 میلادی آغاز به فعالیت نموده است.

مراکز تفریحی تور آنتالیا نوروز ۹۹

بندر قدیمی آنتالیا

بندر قدیمی آنتالیا

در یکی از رستوران های بندرگاه ناهارتان را نوش جان کنید تا زمان غروب آفتاب نزدیک شود. غروب آفتاب در کنار بندرگاه قدیمی آنتالیا بسیار دیدنی خواهد بود.

خواهشمند است توجه فرمایید!

  • بیمه افراد بالای ۵۰ سال الزامی است و مبلغ آن جداگانه محاسبه و به نرخ تور آنتالیا نوروز ۹۹ افزوده می گردد.
  • کلیه پروازها و هتل های تور آنتالیا نوروز ۹۹ غیرقابل استرداد و غیرقابل تغییر می باشند.
  • پرداخت ۵۰% مبلغ تور آنتالیا نوروز ۹۹ به عنوان علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است.
  • معیار محاسبه کلیه نرخ های تور آنتالیا نوروز ۹۹، پایین ترین نرخ ارزی بوده است و در صورت افزایش، مابه التفاوت نرخ لحاظ می شود.
  • نرخ تور آنتالیا نوروز ۹۹ بر اساس پایین ترین نرخ ایرلاین می باشد،در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزیش می یابد.
  • در صورت مرفوضی ویزا و یا اعلام کنسلی از طرف مسافر شرایط ابطال قرارداد مطابق با مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هزینه ها شامل خسارت بلیط + ویزا + هتل می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  • در صورت دیپورت شدن مسافران در مقصد هیچگونه مسئولیتی به عهده آژانس نمی باشد و هیچگونه وجهی برگردانده نمی شود.

سوالات متداول درباره تور آنتالیا نوروز ۹۹