تور قبرس شمالی مهر ۹۸ (۴ شب و ۵ روز)

گارانتی ارزانترین تور قبرس شمالی در بهترین هتل های گیرنه، فاماگوستا و بافرا

هتلخدماتدو تختهیک تختهتخت اضافهکودک با تخت

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۷,۰۲۹,۰۰۰ تومان۷,۷۹۴,۰۰۰ تومان۷,۰۲۹,۰۰۰ تومان۶,۳۶۵,۰۰۰ تومان

اتاق standard
BB صبحانه

۷,۱۸۲,۰۰۰ تومان۸,۰۴۹,۰۰۰ تومان۷,۲۱۶,۰۰۰ تومان۶,۴۴۲,۰۰۰ تومان

اتاق standard
BB صبحانه

۷,۲۹۴,۰۰۰ تومان۸,۱۹۶,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۷,۳۸۶,۰۰۰ تومان۸,۱۵۲,۰۰۰ تومان۷,۲۱۶,۰۰۰ تومان۶,۶۷۱,۰۰۰ تومان

اتاق standard
BB صبحانه

۷,۳۸۶,۰۰۰ تومان۸,۳۵۶,۰۰۰ تومان۷,۲۸۴,۰۰۰ تومان۶,۵۴۴,۰۰۰ تومان

اتاق بانگالو
BB صبحانه

۷,۴۳۷,۰۰۰ تومان۸,۸۱۵,۰۰۰ تومان۷,۳۲۲,۰۰۰ تومان۶,۵۶۹,۰۰۰ تومان

اتاق standard
BB صبحانه

۷,۶۴۱,۰۰۰ تومان۸,۹۱۷,۰۰۰ تومان۷,۴۲۰,۰۰۰ تومان۶,۶۷۱,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
HB صبحانه و ناهار

۷,۶۴۱,۰۰۰ تومان۸,۴۵۸,۰۰۰ تومان۷,۵۰۵,۰۰۰ تومان۶,۶۷۱,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۷,۷۴۳,۰۰۰ تومان۹,۰۱۹,۰۰۰ تومان۷,۵۰۵,۰۰۰ تومان۶,۵۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۷,۸۴۵,۰۰۰ تومان۱۰,۱۴۲,۰۰۰ تومان۷,۶۶۷,۰۰۰ تومان۶,۷۷۳,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۷,۸۹۶,۰۰۰ تومان۹,۰۷۰,۰۰۰ تومان۷,۷۶۰,۰۰۰ تومان۶,۷۹۹,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان۹,۳۷۶,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
HB صبحانه و ناهار

۸,۲۰۳,۰۰۰ تومان۹,۱۷۲,۰۰۰ تومان۶,۹۵۲,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۸,۲۰۳,۰۰۰ تومان۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۸,۲۰۳,۰۰۰ تومان۶,۹۵۲,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
HB صبحانه و ناهار

۸,۳۵۶,۰۰۰ تومان۹,۸۳۶,۰۰۰ تومان۸,۱۳۵,۰۰۰ تومان۷,۰۲۹,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
HB صبحانه و ناهار

۸,۴۵۸,۰۰۰ تومان۹,۸۳۶,۰۰۰ تومان۸,۲۵۴,۰۰۰ تومان۷,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
HB صبحانه و ناهار

۸,۴۵۸,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۹,۰۰۰ تومان۷,۰۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
HB صبحانه و ناهار

۸,۶۶۲,۰۰۰ تومان۱۰,۲۴۴,۰۰۰ تومان۸,۴۴۱,۰۰۰ تومان۷,۱۸۲,۰۰۰ تومان

اتاق بانگالو
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۸,۶۸۷,۰۰۰ تومان۱۰,۲۱۹,۰۰۰ تومان۸,۴۰۷,۰۰۰ تومان۷,۱۹۵,۰۰۰ تومان

اتاق دایموند
FB صبحانه، ناهار و شام

۸,۹۱۷,۰۰۰ تومان۱۰,۶۰۱,۰۰۰ تومان۸,۱۵۲,۰۰۰ تومان۷,۳۰۹,۰۰۰ تومان

اتاق لندویو
HB صبحانه و ناهار

۸,۹۱۷,۰۰۰ تومان۱۰,۱۹۳,۰۰۰ تومان۸,۶۷۹,۰۰۰ تومان۷,۳۳۵,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۹,۱۷۲,۰۰۰ تومان۱۰,۷۰۴,۰۰۰ تومان۸,۷۸۱,۰۰۰ تومان۷,۴۳۷,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان۹,۲۹۱,۰۰۰ تومان۷,۶۱۶,۰۰۰ تومان

اتاق standard
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۹,۸۸۷,۰۰۰ تومان۱۲,۰۸۲,۰۰۰ تومان۹,۵۶۴,۰۰۰ تومان۷,۷۹۴,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۹,۹۳۸,۰۰۰ تومان۱۲,۵۴۱,۰۰۰ تومان۹,۸۱۹,۰۰۰ تومان۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۱۰,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۵۱,۰۰۰ تومان۱۰,۲۱۰,۰۰۰ تومان۸,۱۲۶,۰۰۰ تومان
Cratos Premium Hotel Kyrenia

اتاق استاندارد
FB صبحانه، ناهار و شام

۱۱,۲۱۴,۰۰۰ تومان۱۴,۰۷۲,۰۰۰ تومان۱۰,۷۷۲,۰۰۰ تومان۸,۴۵۸,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۱,۴۶۹,۰۰۰ تومان۱۴,۴۲۹,۰۰۰ تومان۱۰,۹۵۹,۰۰۰ تومان۸,۵۸۵,۰۰۰ تومان

اتاق ویلا
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۱,۷۲۴,۰۰۰ تومان۱۴,۸۳۸,۰۰۰ تومان۱۱,۳۳۳,۰۰۰ تومان۸,۷۱۳,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان۱۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان۱۱,۴۶۹,۰۰۰ تومان۸,۸۴۱,۰۰۰ تومان

اتاق دلوکس با دید باغ
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۳,۲۵۶,۰۰۰ تومان۱۸,۶۱۵,۰۰۰ تومان۹,۴۷۹,۰۰۰ تومان

اتاق سوپریور
FB صبحانه، ناهار و شام

۱۳,۵۱۱,۰۰۰ تومان۱۷,۴۹۲,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۶,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
FB صبحانه، ناهار و شام

۱۵,۰۴۲,۰۰۰ تومان۱۹,۷۸۹,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۱۵,۲۹۷,۰۰۰ تومان۲۰,۰۴۴,۰۰۰ تومان۱۴,۳۶۱,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۹,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۱۷,۵۹۴,۰۰۰ تومان۲۳,۶۱۷,۰۰۰ تومان

خواهشمند است توجه فرمایید!

 • بیمه افراد بالای ۵۰ سال الزامی است و مبلغ آن جداگانه محاسبه و به نرخ تور قبرس شمالی مهر ۹۸ افزوده می گردد.
 • کلیه پروازها و هتل های تور قبرس شمالی مهر ۹۸ غیرقابل استرداد و غیرقابل تغییر می باشند.
 • پرداخت ۵۰% مبلغ تور قبرس شمالی مهر ۹۸ به عنوان علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است.
 • معیار محاسبه کلیه نرخ های تور قبرس شمالی مهر ۹۸، پایین ترین نرخ ارزی بوده است و در صورت افزایش، مابه التفاوت نرخ لحاظ می شود.
 • نرخ تور قبرس شمالی مهر ۹۸ بر اساس پایین ترین نرخ ایرلاین می باشد،در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزیش می یابد.
 • در صورت مرفوضی ویزا و یا اعلام کنسلی از طرف مسافر شرایط ابطال قرارداد مطابق با مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هزینه ها شامل خسارت بلیط + ویزا + هتل می باشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
 • در صورت دیپورت شدن مسافران در مقصد هیچگونه مسئولیتی به عهده آژانس نمی باشد و هیچگونه وجهی برگردانده نمی شود.

 قبرس شمالی به عنوان یک مقصد لوکس شناخته می شود و همواره میزبان مسافران اروپایی، انگلیسی و روسی است. همچنین قبرس شمالی انتخاب اول شهروندان ترکیه ای است که می خواهند به سفر تفریحی بروند. به طور کلی تور قبرس شمالی نسبت به تورهای ساحلی ترکیه نظیر آنتالیا، بدروم و کوش آداسی با کلاس تر و لوکس تر است و طبیعت زیباتری هم دارد. بهترین ساحل های جزیره قبرس که با شن سفید هستند در قبرس شمالی واقع شده اند. خواننده های معروف و سلبریتی های ترکیه همواره در هتل های لوکس قبرس شمالی به اجرای برنامه می پردازند.

قبرس شمالی یا جنوبی؟

شما در حال مطالعه اطلاعات تور قبرس شمالی هستید که نیاز به ویزا ندارد. جهت سفر به قبرس اروپایی یا قبرس جنوبی و اقامت در شهرهای لارناکا، آیاناپا، لیماسول یا نیکوزیا که نیاز به ویزا دارد لطفا صفحه تور قبرس اروپایی ما را مطالعه فرمایید.

جزیره قبرس در جنوب ترکیه و در دریای مدیترانه قرار گرفته است. قبرس تا دهه 70 میلادی مستعمره انگلستان بود و پس از استقلال در سال 1974 به دو بخش قبرس شمالی یا ترک نشین و قبرس جنوبی یا اروپایی تقسیم شد. قبرس جنوبی بخشی از اتحادیه اروپاست و شهروندان ایرانی جهت ورود به آن باید حتما ویزای قبرس بگیرند. اما قبرس شمالی برای شهروندان ایرانی نیازی به ویزا ندارد.

چنانچه قصد سفر به هر کدام از بخش های جزیره را دارید با ما تماس بگیرید. آفتاب تراول مجری تور قبرس جنوبی نیز می باشد.

شهرهای تور قبرس شمالی

فرودگاه قبرس شمالی در شهر ارجان قرار دارد و پایتخت قبرس شمالی شهر لفکوشا Lefkosa است. لفکوشا بیشتر یک شهر اداری است و با توجه به اینکه از ساحل دریا فاصله دارد زیاد مورد علاقه مسافران تور قبرس شمالی نیست.

فاماگوستا و گیرنه نام دو شهر ساحلی و توریستی قبرس شمالی است که اکثر هتل های تور قبرس شمالی در یکی از این دو شهر و یا در فاصله بین شهرها و در کنار ساحل قرار دارند. شهر گیرنه دارای یک اسکله و خلیج تفریحی است و محیط بسیار زیبایی دارد. حاشیه ساحل گیرنه مملو از رستوران ها و کافه های بسیار زیبا است و شما می توانید در حالی که رفت و آمد قایق ها و کروزهای تفریحی را مشاهده می کنید به صرف غذا یا نوشیدنی بپردازید.

ویزای تور قبرس شمالی

مسافران ایرانی تور قبرس شمالی جهت سفر نیازی به اخذ ویزا ندارند ولی در فرودگاه ممکن است سوالاتی از مسافر پرسیده شود و همراه داشتن این موارد الزامی است:

 • اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ ورود
 • بلیت رفت و برگشت
 • ووچر هتل کانفرم شده

همچنین توصیه می شود برای هر روز اقامت خود در قبرس شمالی معادل 100 یورو وجه نقد یا پول در کارت اعتباری به همراه داشته باشید.

پروازهای تور قبرس شمالی

در حال حاضر پرواز مستقیم قبرس شمالی با هواپیمایی اطلس گلوبال برگزار می گردد. این پروازها فقط یک توقف کوتاه در شهر آدانای ترکیه دارند که در آن مسافران از هواپیما پیاده نمی شوند و هواپیما فقط در شهر آدانا نشست و برخاست می کند.

همه روزه و در تمام طول سال می توان از پروازهای هواپیمایی ترکیش ایرلاین، اطلس جت و یا پگاسوس برای تور قبرس شمالی استفاده نمود. این پروازها در شهر استانبول یک توقف کوتاه جهت عوض کردن هواپیما دارند. البته شما نیازی به جا به جایی بار و چمدان خود ندارید و فقط کافی است از یک هواپیما پیاده شوید و سوار هواپیمای دیگر شوید.

توقف پروازهای تور قبرس شمالی هواپیمایی پگاسوس در فرودگاه صبیحا استانبول و توقف پروازهای اطلس جت و ترکیش ایرلاین در فرودگاه آتاتورک می باشد. پروازهای هواپیمایی پگاسوس از نظر قیمتی و ساعت پرواز بهترین گزینه برای تور قبرس شمالی می باشد ، ولی ممکن است در تاریخ های خاص پروازهای سایر ایرلاین ها ارزان تر باشد.

هواپیمایی پگاسوس هر روز ساعت 3:55 بامداد از تهران حرکت می کند و ساعت 6:40 به استانبول می رسد. سپس در ساعت 8:25 از استانبول ادامه مسیر می دهید و ساعت 10 صبح به ارجان می رسید. در هنگام برگشت هم ساعت 18:25 از ارجان حرکت می کنید و ساعت 8 شب به استانبول می رسید. سپس در ساعت 22:50 از استانبول به مقصد تهران ادامه مسیر می دهید. جزییات ساعت پرواز ممکن است در بعضی تاریخ ها تغییرات جزیی کند. برای آگاهی از ساعت پرواز دقیق تور قبرس شمالی با ما تماس بگیرید.

هتل های تور قبرس شمالی

بیش از 100 هتل لوکس و فوق لوکس در قبرس شمالی وجود دارد. ما سعی کرده ایم هتل هایی که خدمات بهتری به مسافران ارائه می دهند را برای تور قبرس شمالی انتخاب کنیم اما اگر قصد انتخاب هتل خاصی برای تور قبرس شمالی دارید که در پکیج ما نیست می توانید با ما تماس بگیرید.

هتل ها و ریزورت های مجلل قبرس شمالی خدمات خود را به صورت All Inclusive و UALL نیز ارائه می دهند. کیفیت خدمات ارائه شده در قبرس شمالی در حد مجلل ترین هتل های آنتالیاست. علاوه بر آن اکثر هتل های قبرس شمالی دارای کازینو می باشند که وجه تمایز آن با آنتالیا و سایر شهرهای ترکیه است.

تفریحات تور قبرس شمالی

آب و هوای قبرس در بیش از 300 روز سال آفتابی است و از خرداد تا آبان می توانید از دریا استفاده کنید. قبرس شمالی دارای سواحل بسیار زیبا با شن سفید است و انواع تفریحات آبی نظیر غواصی، جت اسکی، اسکی روی آب و غیره در ساحل فراهم است.

علاوه بر آن، می توانید یک روز به اسکله و بندر گیرنه بروید و از محیط و طبیعت زیبای آن لذت ببرید. قایق های توریستی و کشتی های کروز با برنامه ها و مسیرهای مختلف وجود دارند که می توانید از آن استفاده کنید. بعضی از این کروزها شامل وعده غذایی هم می باشند و برای شما روز خاطره انگیزی را رقم خواهند زد.

علاوه بر این، هتل ها و ریزورت ها معمولا برنامه های سرگرم کننده ای دارند که اجرای موسیقی، حرکات موزون، کنسرت، برنامه های آکروباتیک، برنامه های ورزشی و غیره بخشی از آن است. برنامه های خاصی برای بچه ها توسط هتل های قبرس شمالی ارائه می گردد که این مسئله باعث می شود شما به راحتی بتوانید از تور خود لذت ببرید.

مزایای تور قبرس شمالی

 • برای استفاده از تور قبرس شمالی نیازی به اخذ ویزا ندارید. فقط کافی است که با ما تماس بگیرید و چمدان ها را ببندید.
 • تور قبرس شمالی یکی از لوکس ترین تورهایی است که می توانید بروید.
 • کازینوهای قبرس شمالی در دنیا معروف هستند.
 • هتل های قبرس شمالی خدمات All Inclusive و Ultra All Inclusive با بهترین کیفیت ارائه می دهند.

معایب تور قبرس شمالی

 • سفر به قبرس شمالی برای کسانی که قصد سفر به قبرس اروپایی دارند و یا قصد اخذ ویزای شینگن از یونان دارند توصیه نمی شود.
 • پرواز مستقیم قبرس شمالی در اکثر ایام سال وجود ندارد، البته با یک توقف در استانبول می توانید به مقصد برسید.
 • قیمت تور قبرس شمالی به دلیل خدمات لوکسی که در آن ارائه می شود در مقایسه با سایر مقاصد ترکیه اندکی گران است.

اماکن تاریخی که در تور قبرس شمالی مهر ۹۸ می توانید بازدید کنید

جاذبه های طبیعی که در تور قبرس شمالی مهر ۹۸ می توانید بازدید کنید