تور ارمنستان پاییز ۹۶ (3 شب و 4 روز)

تور ارمنستان با پرواز آسمان رفت روزهای دوشنبه ساعت 15:30 و چهارشنبه 09:30
برگشت روزهای پنج شنبه و شنبه ساعت 18:30
تور ارمنستان با پرواز ماهان همه روزه برگزار می گردد و شامل افزایش نرخ نسبت به نرخهای جدول است

از ۲۸ شهریور تا ۳۰ مهر

جهت رزرو تور ارمنستان پاییز ۹۶ با ما تماس بگیرید : ۰۲۱-۸۸۵۵۹۹۲۵

تور ایروان

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleتخت اضافهکودک با تختکودک بدون تخت

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۱,۳۴۶,۰۰۰ تومان۱,۴۴۸,۵۰۰ تومان۱,۳۲۵,۵۰۰ تومان۱,۲۲۳,۰۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

BB صبحانه

۱,۳۸۷,۰۰۰ تومان۱,۵۷۱,۵۰۰ تومان۱,۳۴۶,۰۰۰ تومان۱,۲۴۳,۵۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

BB صبحانه

۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان۱,۶۳۳,۰۰۰ تومان۱,۳۸۷,۰۰۰ تومان۱,۲۶۴,۰۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

BB صبحانه

۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان۱,۵۵۱,۰۰۰ تومان۱,۳۸۷,۰۰۰ تومان۱,۲۶۴,۰۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

BB صبحانه

۱,۴۴۸,۵۰۰ تومان۱,۶۷۴,۰۰۰ تومان۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان۱,۲۷۶,۳۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۱,۴۶۹,۰۰۰ تومان۱,۶۵۳,۵۰۰ تومان۱,۴۴۸,۵۰۰ تومان۱,۲۸۴,۵۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۵۰۰ تومان۱,۴۶۹,۰۰۰ تومان۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

BB صبحانه

۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱,۷۷۶,۵۰۰ تومان۱,۴۶۹,۰۰۰ تومان۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان۱,۴۶۹,۰۰۰ تومان۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان۱,۴۶۹,۰۰۰ تومان۱,۳۰۵,۰۰۰ تومان۱,۱۶۱,۵۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۱,۵۳۰,۵۰۰ تومان۱,۸۱۷,۵۰۰ تومان۱,۴۸۹,۵۰۰ تومان۱,۳۱۷,۳۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

BB صبحانه

۱,۵۹۲,۰۰۰ تومان۱,۹۶۱,۰۰۰ تومان۱,۵۳۰,۵۰۰ تومان۱,۳۴۶,۰۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۱,۵۹۲,۰۰۰ تومان۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱,۵۳۰,۵۰۰ تومان۱,۳۴۶,۰۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۱,۵۹۲,۰۰۰ تومان۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱,۳۴۶,۰۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۱,۶۱۲,۵۰۰ تومان۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱,۵۳۰,۵۰۰ تومان۱,۳۶۶,۵۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

اتاق پرمیوم
BB صبحانه

۱,۶۵۳,۵۰۰ تومان۱,۹۴۰,۵۰۰ تومان۱,۶۳۳,۰۰۰ تومان۱,۳۷۸,۸۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

BB صبحانه

۱,۶۵۳,۵۰۰ تومان۱,۹۴۰,۵۰۰ تومان۱,۵۹۲,۰۰۰ تومان۱,۳۷۸,۸۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

BB صبحانه

۱,۷۱۵,۰۰۰ تومان۲,۰۶۳,۵۰۰ تومان۱,۵۹۲,۰۰۰ تومان۱,۴۰۷,۵۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۱,۷۵۶,۰۰۰ تومان۲,۲۶۸,۵۰۰ تومان۱,۶۳۳,۰۰۰ تومان۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

BB صبحانه

۱,۷۵۶,۰۰۰ تومان۲,۱۶۶,۰۰۰ تومان۱,۶۳۳,۰۰۰ تومان۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۱,۷۵۶,۰۰۰ تومان۲,۳۷۱,۰۰۰ تومان۱,۶۹۴,۵۰۰ تومان۱,۴۲۸,۰۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

BB صبحانه

۱,۸۳۸,۰۰۰ تومان۲,۳۹۱,۵۰۰ تومان۱,۶۹۴,۵۰۰ تومان۱,۴۶۹,۰۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

BB صبحانه

۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان۱,۸۳۸,۰۰۰ تومان۱,۴۸۹,۵۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۲,۰۲۲,۵۰۰ تومان۲,۵۷۶,۰۰۰ تومان۱,۸۹۹,۵۰۰ تومان۱,۵۷۱,۵۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۲,۰۴۳,۰۰۰ تومان۲,۹۲۴,۵۰۰ تومان۱,۸۹۹,۵۰۰ تومان۱,۵۷۱,۵۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
BB صبحانه

۲,۰۶۳,۵۰۰ تومان۲,۷۶۰,۵۰۰ تومان۱,۸۷۹,۰۰۰ تومان۱,۵۹۲,۰۰۰ تومان۱,۱۴۱,۰۰۰ تومان

کشور ارمنستان در شمال غربی ایران قرار دارد و پایتخت آن شهر ایروان است. این کشور در زمانهای دور بخشی از خاک ایران بوده و سابقه تعامل فرهنگی و اقتصادی ارمنی ها با ایرانی ها به گذشته های دور بازمی گردد.

به همین دلیل چندین سال است که تور ارمنستان از شهرهای مختلف ایران به صورت زمینی و هوایی برگزار می گردد. جاذبه های گردشگری زیادی در ارمنستان و مخصوصا شهر ایروان وجود دارد و ایرانی ها به دلیل نزدیکی فرهنگی از تور ارمنستان لذت فراوان می برند.

پایین بودن قیمت مواد خوراکی و اجناس و همچنین شاد بودن مردم ارامنه از دلایل استقبال گسترده مردم از تور ارمنستان می باشد.

بهترین زمان استفاده از تور ارمنستان

آب و هوای ارمنستان تا حد زیادی مشابه استانهای شمال غربی ایران است و به طور کلی فصل پاییز و زمستان سردی دارد. به همین دلیل تور ارمنستان پاییز و تور ارمنستان زمستان به دلیل سردی هوا ارزان تر است.

بنابراین اگر چه تور ارمنستان بهار و تور ارمنستان تابستان از نظر آب و هوایی مناسب تر است ولی در هر زمانی از سال می توان به ارمنستان سفر کرد.

ویزای تور ارمنستان

ایرانی ها برای استفاده از تور ارمنستان نیازی به اخذ ویزا ندارند اما توجه به این نکات ضروری است:

 • اعتبار پاسپورت مسافر باید حداقل 7 ماه باشد
 • شما حداکثر 90 روز می توانید در ارمنستان بمانید
 • بلیت رفت و برگشت شما باید کانفرم شده باشد و برای مدت اقامت باید هتل رزرو شده در ارمنستان داشته باشید

پروازهای تور ارمنستان

در حال حاضر هواپیمایی ماهان به صورت روزانه و هواپیمایی آسمان 3 روز در هفته به ایروان پایتخت ارمنستان پرواز دارند که اکثر تورهای هوایی ارمنستان با این پروازها انجام می شوند.

پرواز هواپیمایی آسمان به مقصد ایروان از نظر قیمتی کمی ارزانتر از ماهان می باشد بنابراین اگر دنبال تور ارزان ارمنستان هستید از پرواز آسمان استفاده کنید.

نکته قابل توجه این است که به دلیل اینکه فرایند صدور بلیت هواپیمایی آسمان کمی پیچیده تر از ماهان است، اکثر آژانس ها پرواز آسمان را به مسافر تور ارمنستان پیشنهاد نمی دهند.

البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که هواپیمایی ماهان به عنوان ایرلاین برتر کشور با کیفیت بالای پروازهایی که دارد همواره مورد علاقه قشر زیادی از مسافران تور ارمنستان است.

هتل های تور ارمنستان

هتل های زیادی در ارمنستان و شهر ایروان وجود دارند که مناسب تور می باشند. بعضی از این هتل ها نظیر ماریوت و هیلتون جزو هتل های زنجیره ای هستند که استاندارد ثابتی را در تمام نقاط دنیا رعایت می کنند. اکثر مسافران تور ایروان دوست دارند هتل خود را در نزدیکی میدان جمهوری رزرو کنند. مزیت رزرو هتل در این منطقه این است که مسافر تور ارمنستان به جاذبه های گردشگری دسترسی آسان و بهتری دارند.

هتل های تور ارمنستان به صورت Bed & Breakfast هستند یعنی فقط صبحانه به صورت رایگان به مسافر ارائه می شود. از آنجایی که هزینه غذا و نوشیدنی در ارمنستان ارزان است شما به راحتی و با هزینه ای پایینتر از ایران می توانید از رستوران ها و کافه هایی که در سطح شهر هستند استفاده نمایید.

هتل مولتی گرند که در ایران با نام شانگریلا شناخته می شود، در منطقه ای خارج از شهر ایروان قرار دارد و اگر قصد اقامت در این هتل را دارید در نظر داشته باشید که برای رفتن به مرکز شهر باید از تاکسی استفاده کنید.

ما مجموعه ای از بهترین هتل ها را برای تور ارمنستان انتخاب کرده ایم که خدمات بهتری به مسافران ارائه می دهند، با این حال اگر هتل مورد نظر شما در مجموعه هتل های پیشنهادی تور ارمنستان نیست لطفا با ما تماس بگیرید.

گشت های تور ارمنستان

مسافران محترم تور ارمنستان آفتاب تراول می توانند از گشت شهری رایگان ایروان استفاده نمایند. این گشت شامل بازدید از کلیساي گریگور لوساووریچ، میدان جمهوري، مجسمه مادر ارمنستان و موزه ي جنگ و هاختاناک پارک، کاسکاد، حیاط اپرا، محوطه و نماد یادبود کشتار ارامنه، پاساژ دالما یا ایروان مال و در آخر صرف ناهار در رستوران می باشد.

برای رزرو سایر گشت ها و تورهای یک روزه و نیم روزی ارمنستان در صورت تمایل باید پس از ورود به ارمنستان از طریق راهنمای تور اقدام شود. لطفا توجه داشته باشید که این گشت ها رایگان نیست و هزینه آن توسط راهنمای تور به شما اعلام خواهد شد.

مزایای تور ارمنستان

 • ارمنستان همسایه ایران است و شما با 2 ساعت پرواز به ایروان می رسید و می توانید با یک پرواز کوتاه از تور ارمنستان استفاده کنید.
 • برای استفاده از تور ارمنستان نیازی به اخذ ویزا ندارید و با توجه به اینکه هر روز به ایروان پرواز وجود دارد برای رزرو تور ارمنستان تنها کاری که باید بکنید این است که با ما تماس بگیرید و چمدان های خود را ببندید.
 • ارمنستان کشور ارزانی است و قیمت بسیاری از اجناس و غذاها در ارمنستان از ایران هم ارزان تر است بنابراین سفر کم خرجی خواهید داشت.
 • جاذبه های گردشگری زیادی در ارمنستان وجود دارد که می توانید از آن استفاده کنید.

 

معایب تور ارمنستان

 • هتل های تور ارمنستان معمولا به صورت Bed & Breakfast ارائه می شود یعنی فقط خدمات هتل با صبحانه رایگان است و خبری از هتل ها و ریزورت های All Inclusive نیست. البته با توجه به ارزانی ارمنستان، این مقوله خیلی عیب بزرگی نیست.

با توجه به تمام این موارد تور ارمنستان گزینه مناسبی برای تفریح و فرار از روزمرگی و گرفتاری های روزانه به نظر می رسد، و هزینه زیادی هم برای شما در برنخواهد داشت. 

خدمات تور ارمنستان پاییز ۹۶

بلیط رفت و برگشت به ایروان با پرواز هواپیمایی آسمان
3 شب و 4 روز اقامت در هتل های ایروان با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی در فرودگاه ایروان به هتل و بالعکس
راهنمای تور فارسی زبان
سیم کارت اعتباری
بیمه مسافرتی
گشت شهری با وعده شام یا ناهار 
معیار محاسبه کلیه نرخ ها پایین ترین نرخ ارزی پرواز بوده است و در صورت افزایش ، مابه التفاوت نرخ لحاظ می شود.
وظیفه کنترل پاسپورت مسافر از بابت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.جاذبه های طبیعی که در تور ارمنستان پاییز ۹۶ می توانید بازدید کنید

دریاچه سوان

دریاچه سوان ارمنستان برای اینکشور بسیار ارزشمند است ، زیرا که به دلیل زیبایی بسیار یکی از عوامل مهم در صنعت گردشگری ارمنستان است.

شهر دره گلها

جمعیت شهر دره گلهای یا زاخکادزور ارمنستان، کمتر از 1500 نفر است، اما تعداد توریست های این شهر جذاب و دیدنی، بسیار بیشتر از این عدد است

جرموک

جرموک با شهرهای سنت رافائل در فرانسه و شچوچینسک قزاقستان خواهرخوانده اعلام شده است

اماکن تاریخی که در تور ارمنستان پاییز ۹۶ می توانید بازدید کنید

کاسکاد یا هزار پله ایروان

اگرچه کاسکاد به هزارپله شهرت یافته است، اما از 572 پله تشکیل شده است.

معبد گارنی

نمای بیرونی معبد گارنی ارمنستان به طرز اغراق آمیزی تزئین شده است

دژ اربونی ایروان ارمنستان

ورودی اصلی دژ اربونی ارمنستان در مسیر کم شیب جنوب شرقی تپه آرین برد ساخته شده است

مراکز تفریحی که در تور ارمنستان پاییز ۹۶ می توانید بازدید کنید

پارک دنیای آب ایروان

پارک آبی تابستانی دنیای آب ایروان،مهمترین مرکز تفریحی ورزشی در پایتخت کشور ارمنستان است.

اطلاعات کشور ارمنستان

پرچم ارمنستان
پایتخت ارمنستان
نام انگلیسی ارمنستان
Armenia
مساحت ارمنستان
29,743 کیلومتر مربع
جمعیت ارمنستان
3,006,800 نفر
کد تلفن ارمنستان
 • 00374
واحد پول ارمنستان
 • درام ارمنستان   (AMD)
زبان رایج در ارمنستان
 • ارمنی
 • روسی
کشورهای هم مرز ارمنستان