تور اروپا (۷ شب و ۸ روز)

متنوع ترین تورهای اروپایی

جهت رزرو تور اروپا با ما تماس بگیرید : ۰۲۱-۸۸۵۵۹۹۲۵

                                              تورهای اروپا با پرواز آلیتالیا

مقصد

هر نفر در اتاق دو تخته

 یک تخته

کودک با تخت    کودک بدون تخت

ایتالیا - 8 روزه (2 شب ونیز+2شب فلورانس+3 شب رم)

حرکت 1 فروردین

     € 2200

+359000 تومان 

   € 3200

+3590000تومان 

 € 1790

+3290000تومان 

  € 890

+3290000 تومان 

ایتالیا-اسپانیا - 9 روزه (4 شب رم + 4 شب بارسلون)

حرکت 30 اسفند

    € 2000

+3690000 تومان 

    € 2990

+3690000 تومان

     € 1790

+3390000 تومان

       € 890

+3390000 تومان

ایتالیا- فرانسه - 9 روزه (4 شب رم + 4 شب پاریس)

حرکت 28 اسفند

     € 2000

+3690000 تومان

     € 2990

+3690000 تومان

     € 1790

+3390000 تومان

      € 890

+3390000 تومان

سوئیس- ایتالیا- 9 روزه (4 شب زوریخ + 4 شب میلان)

حرکت 30 اسفند

     € 2400

+3690000 تومان

      € 3600

+3690000 تومان

     € 2100

+3390000 تومان

      € 890

+3390000 تومان

ایتالیا- اسپانیا 9 روزه

(4 شب رم+ 2 شب مادرید+2 شب بارسلون)

حرکت 28 اسفند

     € 2300

+3690000 تومان

   € 3200

+3690000 تومان

   € 1900

+3390000 تومان

   € 890

+3390000 تومان

فرانسه - اسپانیا - ایتالیا 12 روزه

(4 شب پاریس+3 شب بارسلون+4 شب رم)

حرکت: 29 اسفند

     € 2900

+3690000 تومان

     € 4000

+3690000 تومان

    € 2200

+3390000 تومان

    € 1100

+3390000 تومان

ایتالیا- اسپانیا- پرتغال 12 روزه

(2 شب ونیز+2شب رم+2 شب بارسلون+2 شب لیسبون)

حرکت: 9 و 23 دی ماه

     € 2500

+3690000 تومان

     € 3700

+3690000 تومان

    € 1800

+3390000 تومان

     € 890

+3390000 تومان

ایتالیا - فرانسه - بلژیک - هلند

(4 شب رم+4 شب پاریس+1شب بروکسل+3 شب آمستردام) 

حرکت:29 اسفند

      € 2900

+3690000 تومان

     € 4100

+3690000 تومان

     € 2200

+3390000 تومان

     € 1100

+3390000 تومان

فرانسه- ایتالیا 12 روزه

(3 شب رم+2 شب فلورانس+2 شب ونیز+4 شب پاریس)

 حرکت: 28 اسفند

     € 2500

+3690000 تومان

     € 3900

+3690000 تومان

     € 2200

+3390000 تومان

       €890

+3690000 تومان

 

 تورهای  اروپا با پرواز ایران ایر 

مقصد

هر نفر در اتاق دو تخته

 یک تخته

کودک با تخت    کودک بدون تخت

فرانسه - 7 شب پاریس

حرکت 24 اسفند و 11 فروردین 

     € 1290

+2990000 تومان 

   € 1990

+2990000تومان 

 € 1090

+2990000تومان 

  € 390

+299000 تومان 

فرانسه - 7 شب پاریس 

حرکت 27 اسفند - 3 و 8 فروردین

    € 1490

+2990000 تومان 

    € 2290

+2990000 تومان

     € 1290

+2990000 تومان

       € 390

+2990000 تومان

فرانسه - اتریش 9 روزه

(5 شب پاریس - 3 شب وین )

حرکت 4 فروردین

     € 2000

+3690000 تومان

     € 2990

+3690000 تومان

     € 1790

+3390000 تومان

      € 890

+3390000 تومان

فرانسه - هلند 10 روزه 

( 5 شب پاریس - 4 شب آمستردام ) 

حرکت 4 فروردین

     € 2390

+3690000 تومان

      € 3690

+3690000 تومان

     € 1790

+3390000 تومان

      € 990

+3390000 تومان

 

اماکن تاریخی که در تور اروپا می توانید بازدید کنید

مراکز تفریحی که در تور اروپا می توانید بازدید کنید

مراکز خرید که در تور اروپا می توانید بازدید کنید