تاریخچه باتومی

بنابر روایات هردوت، سکاها از طریق آزوو (آزف) به ولایت باتوم آمده اند باتوم در دوره هخامنشیان، از متصرفات پادشاهان هخامنشی شمرده میشد این شهر در محل بندرگاه قدیمی رومی باتوس، که احداث آن را به آدریانوس نسبت میدهند، بنا شد.

بعدها یوستی نیانوس از پادشاهان روم شرقی آنجا را تصرف کرد و پس از بنای دژ پترا در شمال آن، باتوس اهمیت خود را از دست داد و مدتی بعد، جزو متصرفات پادشاهان لز شد.

 

در 643م حبیب بن مسلمه، سردار مسلمان، گرجستان و از جمله باتوم را به صلح گشود و این شهر به دست مسلمانان افتاد.

در اواخر سده 10م، باطوم جزو حکومت متحد گرجستان شمرده میشد و پس از تجزیه امپراتوری گرجستان، امیران متاوارهای گوری در آنجا مستقر شدند.

در سده 15م، شهر و ناحیه باطوم مدتی در دست سلاطین عثمانی بود و از 1627م جزو متصرفات عثمانی شد و ظاهرا از همین دوره، اسلام در آنجا رواج یافت.

در اوایل سلطنت سلطان احمد سوم مردم گرجستان شورش کردند و از پرداخت مالیات سر باز زدند، ولی شورش سرکوب شد و عثمانیها در باتوم و چند جای دیگر قلعه هایی بنا نهادند. در زمان سلطنت عبدالعزیز عثمانی مسجد جامعی به نام عزیزیه در باتوم ساخته شد.

در 1878م، قشون روسی بندر و شهر باتوم را تصرف کردند و در 28 اوت همان سال، به موجب عهدنامه ساناستفانو، باتوم به آنان واگذار گردید، اما بعدها باز جزو گرجستان شد.

در آوریل 1918م، قشون عثمانی باتوم را اشغال کرد و سال بعد سپاهیان انگلیس وارد آنجا شدند.

در ژوئن 1919م، انگلیسیها باتوم را تخلیه کردند.

پس از آن جمهوری گرجستان تأسیس شد ولی بعد از مدت کوتاهی، سقوط کرد و حزب کمونیست قدرت را به دست گرفت و گرجستان جزو اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شد.

در مارس 1921م، بر اثر معاهدهای بین دولت ترکیه و شوروی، قسمتی از گرجستان به نام قارص و اردهان به ترکها واگذار شد و باتوم همچنان در گرجستان باقیماند و در 16 ژوئن همان سال، مرکز جمهوری سوسیالیستی آجارستان شد.

نظر شما چیست؟

نظر شما درباره تاریخچه باتومی چیست؟


جهت رزرو هتل در باتومی با ما تماس بگیرید : ۰۲۱-۸۸۵۵۹۹۲۵