توصیه های پولی و گمرکی تاجیکستان

 اشخاص حقيقي خارجي  ( غير مقیم ) به عنوان سرمايه گذار خارجي در بانك هاي مأمور مي توانند صورت حساب ارز خارجي و ارز ملي داشته باشند

 ترتيب افتتاح صورت حساب اشخاص حقيقي خارجي به ارز خارجي و ارز ملي در تاجيكستان و معامله صورت حساب بانك هاي عامل را بانك ملي تاجيكستان تعيين مي كند.

 اشخاص حقيقي خارجي مي توانند عمليات جاري ارز خارجي و همه گونه پرداخت هارا بدون محدوديت انجام دهند.

  اشخاص حقيقي خارجي عمليات ارز خارجي مربوط به گردش سرمايه را طبق مقررات  بانك ملي تاجيكستان و با موافقت دولت تاجيكستان انجام مي دهند.

 اشخاص حقيقي خارجي طبق مقررات  بانك ملي تاجيكستان حق دارند  ارز خارجي را در بازار ارز تاجيكستان بدون محدوديت خريداري  و عرضه كنند.

اشخاص حقيقي خارجي حق دارند بدون ممانعت و با رعايت مقررات گمركي، ارز خارجي را كه قبلآ وارد تاجيكستان كرده اند و يا در تاجيكستان خريداري نموده اند،   طبق بند 3 ماده 8 قانون “ تنظيم و نظارت ارز خارجي ” و در موارد ديگر طبق قوانين جمهوري تاجيكستان به خارج كشور حمل ویا حواله نمایند.  

ترتيب انتقال ارز خارجي از جمهوري تاجيكستان به استثناي موارد مذكور در بند 4 ماده 8 قانون “ تنظيم و نظارت ارز خارجي ” را بانك ملي تاجيكستان و كميته گمرك دولت تاجيكستان با هم تعيين مي كنند.

سرمايه گذاران خارجي مي توانند با سرمايه خارجي در تاجيكستان بانك افتتاح كنند، يعني بانك هايي كه بخشي از سهام  آنها در اختيار مالكيت و مديريت اشخاص ذيل است: 
الف -  اشخاص غیر مقیم  جمهوري تاجيكستان 
ب -  اشخاص حقوقي – مقیم جمهوري تاجيكستان-  كه بيش از 50% سهام آنها  ( سپرده هاي شركا ) در مالكيت و مديريت اشخاص غیر مقیم جمهوري تاجيكستان و يا اشخاص حقوقي مشابه آنها – اشخاص مقیم  جمهوری تاجیکستان- قرار دارند. 
ج - اشخاص مقیم جمهوري تاجيكستان كه نمایندگی ( شخص معتمد ) اشخاص غیر مقیم  را دارند  و يا اشخاص حقوقي كه در زيربند “ ب ” بند حاضر اشاره شده است. 
طبق قانون “ سرمايه گذاري خارجي در تاجيكستان ” كه حقوق مساوي سرمايه گذاران، فعاليت و مالكيت آنهارا حفظ و تامين مي كند، اموال مربوط به  فعاليت هاي سرمايه گذاري ملي و مصادره نمي شود و انتقال عايدات آنها به خارج تضمين مي گردد.

حمل و استفاده از مواد مخدر و نیز داروهای آرام بخش و ترکیب یافته از مواد مخدر، جرم محسوب می گردد و در صورت کشف مواد مخدر، مجازات سنگین برای افراد در نظر گرفته می شود. با این اوصاف به هموطنان توصیه می شود هنگام سفر به این کشور در پذیرش هر گونه بسته از دیگران دقت لازم را داشته تا دراین خصوص گرفتار سوءاستفاده افراد مغرض نشوند. 


نظر شما چیست؟

نظر شما درباره توصیه های پولی و گمرکی تاجیکستان چیست؟

جهت رزرو هتل در تاجیکستان با ما تماس بگیرید : ۰۲۱-۸۸۵۵۹۹۲۵