توصیه های پولی و گمرکی هندوستان

واحد پول اين كشور روپيه هند است. هر روپيه به صد پيسا تقسيم مي شود. ارزش بالاترين اسكناس كاغذي معادل هزار روپيه و بي ارزش ترين سكه 25 پيسا است.

اخذ ماليات در هند بر اساس قانون ماليات بردرآمد1961 انجام مي گيرد.سهم درامدهاي مالياتي دولت هند از توليد ناخالص ملي حدود 12 %مي باشد. اخذ ماليات بر درامد درهند از طريق اداره درامدهاي مالياتي Department Revenue Taxوزارت ماليه هند صورت مي گيرد. براي پرداخت ماليات درهند هر متقاضي بايد واجد يك (PAN (يا Number Account Permanentده رقمي باشد كه همراه با كارت از طريق اداره درامدهاي مالياتي صادر مي شود. هند از نظام ماليات بر ارزش افزوده (VAT (يا اخذ ماليات درهر مرحله از توليد كالا يا خدمات، پيروي مي نمايد. البته ماليات بر ارزش افزوده چنانچه به درستي دراين كشور اجرايي سهم درامدهاي دولت رااز توليد ناخالص ملي از رقم موجود نيز كمتر خواهد كرد. اخذ ماليات به تفكيك افراد مقيم و غيرمقيم صورت مي پذيرد. براي اينكه ماليات فرد به عنوان مقيم باشد بايد 182 روز از سال مالي را مقيم كشور هند باشد. افراد غير مقيم مشمول ماليات نمي شوند اما چنانچه مركز امور يك شركت يا تاجر درهند مستقر باشد مشمول ماليات خواهد بود. جهت دريافت نرخ مالياتي شركتهاي غير مقيم به آدرس ذيل مراجعه نماييد: http://law.incometaxindia.gov.in/DIT/intnrcount.aspx جهت دريافت نرخ مالياتي شركت هاي خارجي درهند به آدرس ذيل مراجعه نماييد: http://law.incometaxindia.gov.in/DIT/intfccont.aspx#


نظر شما چیست؟

نظر شما درباره توصیه های پولی و گمرکی هندوستان چیست؟

جهت رزرو هتل در هندوستان با ما تماس بگیرید : ۰۲۱-۸۸۵۵۹۹۲۵