آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۳۰ فروردین (۶ شب و ۷ روز)

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleکودک با تخت

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۷۵,۰۰۰ تومان۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۴,۹۲۰,۰۰۰ تومان۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان۷,۹۳۵,۰۰۰ تومان۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان۹,۱۴۵,۰۰۰ تومان۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۶,۵۴۰,۰۰۰ تومان۹,۷۳۰,۰۰۰ تومان۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۲۵,۰۰۰ تومان۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۰,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۸۵,۰۰۰ تومان۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۰,۲۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان۶,۶۳۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۲۸۵,۰۰۰ تومان۶,۵۷۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۸۵,۰۰۰ تومان۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۸۵,۰۰۰ تومان۷,۱۴۰,۰۰۰ تومان

خواهشمند است توجه فرمایید!

  • بیمه افراد بالای 50 سال الزامی است و مبلغ آن جداگانه محاسبه و به نرخ آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۳۰ فروردین افزوده می گردد.
  • کلیه پروازها و هتل های آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۳۰ فروردین چارتر، غیرقابل استرداد و غیرقابل تغییر می باشند.
  • پرداخت 50% مبلغ آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۳۰ فروردین به عنوان علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است.
  • معیار محاسبه کلیه نرخ های آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۳۰ فروردین، پایین ترین نرخ ارزی بوده است و در صورت افزایش، مابه التفاوت نرخ لحاظ می شود.
  • نرخ آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۳۰ فروردین بر اساس پایین ترین نرخ ایرلاین می باشد،در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزیش می یابد.
  • در صورت مرفوضی ویزا و یا اعلام کنسلی از طرف مسافر شرایط ابطال قرارداد مطابق با مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هزینه ها شامل خسارت بلیط + ویزا + هتل می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  • در صورت دیپورت شدن مسافران در مقصد هیچگونه مسئولیتی به عهده آژانس نمی باشد و هیچگونه وجهی برگردانده نمی شود.