قوانین و مقررات

قوانین و مقررات مربوط به کنسلی و استرداد وجه هتل های ارائه شده در سایت در هنگام رزرو هتل به شما نمایش داده خواهد شد. به طور کلی یک قانون کلی برای شرایط کنسلی همه هتل ها نمی توان ارائه کرد.

هتل ها بر اساس سیاست فروش متفاوتی که دارند قوانین کنسلی متفاوتی دارند. به عنوان مثال برای رزرو یک اتاق در یک بازه زمانی مشخص ممکن است چندین نرخ به شما ارائه شود. معمولا نرخ ارزانتر دارای شرایط کنسلی سخت تری می باشد و عمدتا این نرخ ها غیرقابل کنسلی و استرداد می باشند. با انتخاب نرخ های بالاتر قوانین کنسلی و استرداد انعطاف بیشتری پیدا می کنند.

همه این قوانین و شرایط در هنگام رزرو هتل به شما نمایش داده خواهد شد. انجام رزرواسیون از طریق سایت به منزله پذیرش قوانین کنسلی نمایش داده شده می باشد.