خدمات ویزا

خدمات ما در زمینه اخذ ویزا و امور مربوطه به شرح زیر است:

  • خدمات ویزای شینگن: اخذ تضمینی ویزا
  • وقت فوری فوری سفارت – ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و یونان
  • خدمات ویزای قبرس اروپایی
  • خدمات ویزای تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان و ارمنستان
  • انجام ثبت شرکت در تاجیکستان و بستن قراردادهای تجاری و اقامتی
  • اخذ اقامت دائم و موقت قبرس اروپایی از طریق خرید ملک و ثبت شرکت
  • اخذ پاسپورت کشور مقدونیه از طریق سرمایه گذاری با تضمین بارگشت اصل سرمایه