تور استانبول ۳۱ فروردین ۶ شب

شنبه ۳۱ فروردین

بدون تغییر نرخ

یکشنبه ۱ اردیبهشت

۱۱۴,۷۰۰ تومان افزایش

دوشنبه ۲ اردیبهشت

۶۸,۳۰۰ تومان کاهش

سه شنبه ۳ اردیبهشت

۴۶,۴۰۰ تومان افزایش

چهارشنبه ۴ اردیبهشت

۱۹۵,۲۰۰ تومان افزایش

پنج شنبه ۵ اردیبهشت

۲۳۵,۱۰۰ تومان افزایش

جمعه ۶ اردیبهشت

۱۶,۷۰۰ تومان افزایش

اطلاعات پروازهای تور استانبول

شنبه ۳۱ فروردین
Qeshm Air

قشم ایر

۱۴:۳۰
تهران
بدون توقف
۱۷:۳۰
استانبول
جمعه ۶ اردیبهشت
Qeshm Air

قشم ایر

۱۷:۴۰
استانبول
بدون توقف
۲۰:۴۰
تهران

48 گزینه پروازی دیگر با ساعت های متفاوت برای تور شما وجود دارد که می تواند قیمت تور شما را تا 8,667,300 تومان افزایش دهد.

اطلاعات پکیج ها و قیمت تور استانبول

برای تور استانبول می توانید یکی از 60 هتل زیر را انتخاب فرمایید.
هتلخدماتقیمت هر نفر بزرگسالمبلغ کل (برای ۲ نفر)

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۹۹ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۱۹۸ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۹۹ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۱۹۸ دلار

آراک هتل هاربی

Arach Hotel Harbiye

شیشلی - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۰۶ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۲۱۱ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۱۲ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۲۲۴ دلار

هتل گرند لیزا

Grand Liza Hotel

کوم کاپی - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۱۲ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۲۲۴ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۱۹ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۲۳۷ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۱۹ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۲۳۷ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۱۹ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۲۳۷ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۲۵۰ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۲۵ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۲۵۰ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۳۲ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۲۶۴ دلار

توپکاپی

Hotel Topkapı

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۳۲ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۲۶۴ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۳۲ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۲۶۴ دلار

هتل کومبالی پلازا

Cumbalı Plaza Hotel

شیشلی - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۳۹ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۲۷۷ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۳۹ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۲۷۷ دلار

هتل آلفا

Alfa Hotel

فاتح - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۵۲ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۰۳ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۶۵ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۳۰ دلار

هتل ناندا

Nanda Hotel

لالعلی - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۶۵ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۳۰ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۶۵ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۳۰ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۶۵ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۳۰ دلار

هتل دورا استانبول

Istanbul Dora Hotel

شیشلی - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۷۲ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۴۳ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۷۲ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۴۳ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۷۸ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۵۶ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۷۸ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۵۶ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۷۸ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۵۶ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۷۸ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۵۶ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۷۸ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۵۶ دلار

هتل بیربی

Birbey Hotel

آکسارای - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۷۸ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۵۶ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۸۵ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۶۹ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۹۸ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۹۶ دلار

هتل آل سیزنز

All Seasons Hotel

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۱۹۸ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۳۹۶ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۰۵ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۰۹ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۰۵ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۰۹ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۱۱ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۲۲ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۱۱ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۲۲ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۱۱ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۲۲ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۱۱ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۲۲ دلار

هتل تیلیا

Tilia Hotel

لالعلی - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۱۱ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۲۲ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۱۸ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۳۵ دلار

هتل گرین پارک تکسیم

The Green Park Hotel Taksim

تکسیم - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۱۸ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۳۵ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۴۴ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۸۸ دلار

هتل ماربل

Marble Hotel

بی اوقلو - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۲۴ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۴۸ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۲۴ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۴۸ دلار

سمینال هتل

Seminal Hotel

تکسیم - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۰۵ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۰۹ یورو

هتل کلاس

Klas Hotel

لالعلی - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۳۸ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۷۵ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۳۸ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۷۵ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۴۴ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۸۸ دلار

هتل سورملی استانبول

Surmeli Istanbul Hotel

شیشلی - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۴۴ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۸۸ دلار

هتل گرند اوزتانیک

Grand Oztanik Hotel

تکسیم - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۱۸ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۳۵ یورو

آوانتگارد تکسیم

Avantgarde Hotel Taksim

بی اوقلو - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۱۸ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۳۵ یورو

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۱۸ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۳۵ یورو

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۲۴ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۴۸ یورو

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۲۴ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۴۸ یورو

هتل کناک

Konak Hotel Istanbul

تکسیم - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۲۴ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۴۸ یورو

هتل  بیزجواهیر

Biz Cevahir Hotel Istanbul

استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۶۴ دلار۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۵۲۸ دلار

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۳۸ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۴۷۵ یورو

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۶۴ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۵۲۸ یورو

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۶۴ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۵۲۸ یورو

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۷۱ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۵۴۱ یورو

هتل لارس پارک

Lares Park Hotel

بی اوقلو - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۷۷ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۵۵۴ یورو

Opera Hotel
استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۸۴ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۵۶۷ یورو

هتل تکسیم گونن

Taksim Gonen Hotel

بی اوقلو - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۲۸۴ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۵۶۷ یورو

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۳۱۰ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۶۲۰ یورو

تایتانیک سیتی هتل

Titanic City Taksim

استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۳۱۰ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۶۲۰ یورو

اتاق , کامفورت
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۳۱۰ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۶۲۰ یورو

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۳۶۳ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۷۲۶ یورو

الیت ورد استانبول

Elite World Istanbul Hotel

بی اوقلو - استانبول - نمایش نقشه

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۵۳۳,۴۰۰ تومان + ۴۰۹ یورو۳,۰۶۶,۸۰۰ تومان + ۸۱۸ یورو

برای مشاهده قیمت لطفا چند لحظه صبر بفرمایید.

خواهشمند است توجه فرمایید!

  • بیمه افراد بالای 50 سال الزامی است و مبلغ آن جداگانه محاسبه و به نرخ تور استانبول افزوده می گردد.
  • کلیه پروازها و هتل های تور استانبول چارتر، غیرقابل استرداد و غیرقابل تغییر می باشند.
  • پرداخت 50% مبلغ تور استانبول به عنوان علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است.
  • معیار محاسبه کلیه نرخ های تور استانبول، پایین ترین نرخ ارزی بوده است و در صورت افزایش، مابه التفاوت نرخ لحاظ می شود.
  • نرخ تور استانبول بر اساس پایین ترین نرخ ایرلاین می باشد،در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزیش می یابد.
  • در صورت مرفوضی ویزا و یا اعلام کنسلی از طرف مسافر شرایط ابطال قرارداد مطابق با مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هزینه ها شامل خسارت بلیط + ویزا + هتل می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  • در صورت دیپورت شدن مسافران در مقصد هیچگونه مسئولیتی به عهده آژانس نمی باشد و هیچگونه وجهی برگردانده نمی شود.