تور دبی UALL لوکس (۲۷ آبان ۳ شب)

۳ تا ۷ شب اقامت در لوکس ترین هتلهای امارات با خدمات UALL

دوشنبه ۲۷ آبان

بدون تغییر نرخ

سه شنبه ۲۸ آبان

۱۹۵,۳۰۰ تومان افزایش

چهارشنبه ۲۹ آبان

۳۹۵,۳۰۰ تومان کاهش

پنج شنبه ۳۰ آبان

۵۵۳,۳۰۰ تومان کاهش

جمعه ۱ آذر

۹۴۱,۱۰۰ تومان کاهش

شنبه ۲ آذر

۹۴۱,۱۰۰ تومان کاهش

یکشنبه ۳ آذر

۸۵۶,۵۰۰ تومان کاهش

ارزانترین تاریخ های تور دبی UALL لوکس:

اطلاعات پروازهای تور دبی UALL لوکس

دوشنبه ۲۷ آبان
Mahan

ماهان

۰۸:۰۰
تهران
بدون توقف
۱۰:۳۰
دبی
پنج شنبه ۳۰ آبان
Mahan

ماهان

۱۲:۳۰
دبی
بدون توقف
۱۴:۰۰
تهران

10 گزینه پروازی دیگر با ساعت های متفاوت برای تور شما وجود دارد که می تواند قیمت تور شما را تا 5,071,400 تومان افزایش دهد.

اطلاعات پکیج ها و قیمت تور دبی UALL لوکس

برای تور دبی UALL لوکس می توانید یکی از 5 هتل زیر را انتخاب فرمایید.
هتل
خدمات
قیمت هر نفر بزرگسال
مبلغ کل (برای ۲ نفر)

اتاق پریمیوم
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر بزرگسال
۸,۸۴۴,۰۰۰ تومان
۱۷,۶۸۷,۰۰۰ تومان

اتاق دابل/توئین
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر بزرگسال
۸,۹۲۷,۰۰۰ تومان
۱۷,۸۵۴,۰۰۰ تومان

اتاق دلوکس با دید باغ
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر بزرگسال
۹,۶۶۳,۰۰۰ تومان
۱۹,۳۲۵,۰۰۰ تومان

اتاق دلوکس با دید باغ
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

هر نفر بزرگسال
۱۰,۲۸۱,۰۰۰ تومان
۲۰,۵۶۱,۰۰۰ تومان

اتاق سوپریور
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

هر نفر بزرگسال
۱۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۴۷۹,۰۰۰ تومان

برای مشاهده قیمت لطفا چند لحظه صبر بفرمایید.

برابر ﻗﻮاﻧﯿﻦ اداره ﺗﻮرﯾﺴﺖ و ﺟﮭﺎﻧﮕﺮدی دﺑﯽ درباره ﭘﺮداﺧﺖ «ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺖ» ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اول آورﯾﻞ ٢٠١۴ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ھﺘﻞ ھﺎی دﺑﯽ اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺨﺼﺎ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ھﺘﻞ ﭘﺮداﺧﺖ نمایند.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﻪ آژاﻧﺲ ﻧﺪارد و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ھﺘﻞ ﺑﻪ ازای ھﺮ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ می باشد.
آژانس های همکار خواهشمند است ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮد نیز اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﺮدد. اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درج ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺑﻮده و ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ می باشد.
ﻣﺒﻠﻎ «ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺖ» ﻣﻄﺎﺑﻖ لیست زﯾﺮ است:
ﻣﺒﻠﻎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﺮای ھﺘﻞ ھﺎی ۲ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ازای ھﺮ اﺗﺎق ھﺮ ﺷﺐ = ۱۰ درهم
ﻣﺒﻠﻎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﺮای ھﺘﻞ ھﺎی ۳ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ازای ھﺮ اﺗﺎق ھﺮ ﺷﺐ = ۱۰ درهم
ﻣﺒﻠﻎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﺮای ھﺘﻞ ھﺎی ۴ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ازای ھﺮ اﺗﺎق ھﺮ ﺷﺐ = ۱۵ درهم
ﻣﺒﻠﻎ ھﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﺮای ھﺘﻞ ھﺎی ۵ ﺳﺘﺎره ﺑﻪ ازای ھﺮ اﺗﺎق ھﺮ ﺷﺐ = ۲۰ درهم

خواهشمند است توجه فرمایید!

  • بیمه افراد بالای ۵۰ سال الزامی است و مبلغ آن جداگانه محاسبه و به نرخ تور دبی UALL لوکس افزوده می گردد.
  • کلیه پروازها و هتل های تور دبی UALL لوکس غیرقابل استرداد و غیرقابل تغییر می باشند.
  • پرداخت ۵۰% مبلغ تور دبی UALL لوکس به عنوان علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است.
  • معیار محاسبه کلیه نرخ های تور دبی UALL لوکس، پایین ترین نرخ ارزی بوده است و در صورت افزایش، مابه التفاوت نرخ لحاظ می شود.
  • نرخ تور دبی UALL لوکس بر اساس پایین ترین نرخ ایرلاین می باشد،در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزیش می یابد.
  • در صورت مرفوضی ویزا و یا اعلام کنسلی از طرف مسافر شرایط ابطال قرارداد مطابق با مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هزینه ها شامل خسارت بلیط + ویزا + هتل می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  • در صورت دیپورت شدن مسافران در مقصد هیچگونه مسئولیتی به عهده آژانس نمی باشد و هیچگونه وجهی برگردانده نمی شود.