تور دبی ۲۹ خرداد ۶ شب

چهارشنبه ۲۹ خرداد

بدون تغییر نرخ

پنج شنبه ۳۰ خرداد

بدون تغییر نرخ

جمعه ۳۱ خرداد

بدون تغییر نرخ

شنبه ۱ تیر

بدون تغییر نرخ

یکشنبه ۲ تیر

بدون تغییر نرخ

دوشنبه ۳ تیر

بدون تغییر نرخ

سه شنبه ۴ تیر

بدون تغییر نرخ

اطلاعات پروازهای تور دبی

چهارشنبه ۲۹ خرداد
Mahan

ماهان

۰۸:۰۰
تهران
بدون توقف
۰۹:۳۰
دبی
سه شنبه ۴ تیر
Mahan

ماهان

۲۱:۰۰
دبی
بدون توقف
۲۳:۳۰
تهران

27 گزینه پروازی دیگر با ساعت های متفاوت برای تور شما وجود دارد که می تواند قیمت تور شما را تا 6,494,000 تومان افزایش دهد.

اطلاعات پکیج ها و قیمت تور دبی

برای تور دبی می توانید یکی از 77 هتل زیر را انتخاب فرمایید.
هتلخدماتقیمت هر نفر بزرگسالمبلغ کل (برای ۲ نفر)

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۵۹۲ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۱۸۳ درهم

اتاق ,
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۶۱۸ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۲۳۶ درهم

اتاق ,
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۶۸۱ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۳۶۱ درهم

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۶۹۷ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۳۹۴ درهم

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۱۷ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۴۳۴ درهم

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۱۷ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۴۳۴ درهم

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۱۷ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۴۳۴ درهم

اونیو دبی

Avenue Hotel Dubai

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۱۷ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۴۳۴ درهم

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۲۰ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۴۴۰ درهم

اتاق , سوپریور
HB صبحانه و ناهار

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۸۳۶ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۶۷۱ درهم

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۳۴ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۴۶۷ درهم

هتل جواهر گاردن

Al Jawhara Gardens Hotel

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۴۴ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۴۸۷ درهم

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۵۰ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۵۰۰ درهم

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۵۰ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۵۰۰ درهم

هتل کوپثورن

Copthorne Hotel Dubai

اتاق , سوپریور با دید شهر
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۵۷ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۵۱۳ درهم

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۶۰ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۵۲۰ درهم

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۶۰ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۵۲۰ درهم

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۶۷ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۵۳۳ درهم

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۶۷ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۵۳۳ درهم

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۶۷ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۵۳۳ درهم

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۸۶ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۵۷۲ درهم

اتاق ,
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۹۳ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۵۸۶ درهم

اتاق ,
HB صبحانه و ناهار

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۸۹۲ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۷۸۴ درهم

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۷۹۳ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۵۸۶ درهم

نووتل البرشا

Novotel Dubai Al Barsha

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۸۱۰ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۶۱۹ درهم

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۸۴۳ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۶۸۵ درهم

اتاق , استادیو
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۸۵۶ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۷۱۱ درهم

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۸۷۶ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۷۵۱ درهم

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۸۷۶ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۷۵۱ درهم

اتاق , سوپریور
HB صبحانه و ناهار

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۲۰۶ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۴۱۱ درهم

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۸۸۲ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۷۶۴ درهم

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۸۸۹ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۷۷۷ درهم

تاج پالاس

Jood Palace Hotel Dubai

اتاق , پرمیوم
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۸۸۹ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۷۷۷ درهم

اتاق , الافت
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۸۹۲ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۷۸۴ درهم

اتاق , دلایت
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۸۹۵ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۷۹۰ درهم

اتاق , کلاسیک
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۹۲۵ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۸۵۰ درهم

هتل آپارتمان مرکور دبی برشا هایتس

Mercure Dubai Barsha Heights Hotel Suites & Apartments

اتاق , سوییت یک خوابه با دید شهر
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۹۳۸ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۸۷۶ درهم

اتاق , TRYP Room
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۹۴۲ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۸۸۳ درهم

هتل وارویک دبی

Carlton Downtown (Formerly Warwick Dubai)

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۹۶۸ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۹۳۵ درهم

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۹۷۵ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۹۴۹ درهم

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۹۹۴ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۹۸۸ درهم

اتاق , استاندارد
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۹۹۴ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۱,۹۸۸ درهم

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۰۰۸ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۰۱۵ درهم

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۰۰۸ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۰۱۵ درهم

اتاق , سوپریور
HB صبحانه و ناهار

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۳۷۱ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۷۴۱ درهم

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۰۲۱ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۰۴۱ درهم

اتاق , استادیو دلوکس با دید شهر
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۰۴۴ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۰۸۷ درهم

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۰۴۴ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۰۸۷ درهم

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۱۲۳ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۲۴۶ درهم

اتاق , کلاسیک
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۱۸۹ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۳۷۸ درهم

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۲۱۹ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۴۳۷ درهم

اتاق , گرند با ویوی شهر
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۳۰۳ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۶۰۵ درهم

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۳۰۵ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۶۰۹ درهم

اتاق , کلاسیک
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۳۴۴ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۶۸۸ درهم

هتل دبلیو دبی الحبتور سیتی

V Hotel Dubai, Curio Collection by Hilton

اتاق , دلوکس با تخت شاهانه
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۳۴۷ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۶۹۴ درهم

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۳۵۴ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۷۰۸ درهم

اتاق , کلاسیک
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۳۵۷ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۷۱۴ درهم

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۳۷۱ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۷۴۱ درهم

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۴۰۴ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۸۰۷ درهم

اتاق , کلاسیک
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۴۱۰ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۸۲۰ درهم

اتاق , استودیو
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۴۵۶ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۲,۹۱۲ درهم

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۵۱۹ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۳,۰۳۸ درهم

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۵۲۹ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۳,۰۵۷ درهم

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۶۵۱ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۳,۳۰۲ درهم

اتاق , دلوکس اسکای لاین
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۶۸۱ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۳,۳۶۱ درهم

اتاق , استودیو
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۶۸۷ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۳,۳۷۴ درهم

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۷۰۷ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۳,۴۱۴ درهم

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۷۱۰ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۳,۴۲۰ درهم

اتاق , ریزورت
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۱,۷۱۷ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۳,۴۳۴ درهم

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۲,۰۶۰ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۴,۱۲۰ درهم

اتاق , شاهانه دلوکس با دید هتل
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۲,۰۸۳ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۴,۱۶۶ درهم

اتاق , سوپر دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۲,۳۸۰ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۴,۷۶۰ درهم

اتاق , فیرمونت شاهانه
HB صبحانه و ناهار

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۲,۴۴۳ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۴,۸۸۶ درهم

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۲,۴۸۳ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۴,۹۶۵ درهم

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۲,۵۲۶ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۵,۰۵۱ درهم

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۲,۵۶۰ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۵,۱۲۰ درهم

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۲,۵۷۲ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۵,۱۴۳ درهم

اتاق , سوپریور شاهانه با دید کناری دریا
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۲,۷۴۷ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۵,۴۹۳ درهم

اتاق , سوپریور
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۳,۰۲۱ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۶,۰۴۱ درهم

اتاق , سوپریور شاهانه
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۳,۲۴۲ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۶,۴۸۳ درهم

اتاق , دلوکس
با صبحانه

۱,۸۲۶,۵۰۰ تومان + ۴,۲۵۱ درهم۳,۶۵۳,۰۰۰ تومان + ۸,۵۰۲ درهم

برای مشاهده قیمت لطفا چند لحظه صبر بفرمایید.

خواهشمند است توجه فرمایید!

  • بیمه افراد بالای 50 سال الزامی است و مبلغ آن جداگانه محاسبه و به نرخ تور دبی افزوده می گردد.
  • کلیه پروازها و هتل های تور دبی چارتر، غیرقابل استرداد و غیرقابل تغییر می باشند.
  • پرداخت 50% مبلغ تور دبی به عنوان علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است.
  • معیار محاسبه کلیه نرخ های تور دبی، پایین ترین نرخ ارزی بوده است و در صورت افزایش، مابه التفاوت نرخ لحاظ می شود.
  • نرخ تور دبی بر اساس پایین ترین نرخ ایرلاین می باشد،در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزیش می یابد.
  • در صورت مرفوضی ویزا و یا اعلام کنسلی از طرف مسافر شرایط ابطال قرارداد مطابق با مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هزینه ها شامل خسارت بلیط + ویزا + هتل می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  • در صورت دیپورت شدن مسافران در مقصد هیچگونه مسئولیتی به عهده آژانس نمی باشد و هیچگونه وجهی برگردانده نمی شود.

بی شک کمتر کسی است که وصف تور دبی را نشنیده باشد. شهر دبی که در کمتر از 40 سال، از یک شهرستان ماهیگیری به یک کلان شهر مدرن با آسمان خراش‌های بسیار لوکس و مراکز خرید بسیار بزرگ تبدیل شد.

آسمان آفتابی و آبی گرم شهر دبی در طول سال باعث شده این شهر بطور بی‌وقفه پذیرای گردشگران مختلف باشد و در تمام طول سال تور دبی یکی از پرطرفدارترین تورهاست.

راهنمای مناطق دبی

افرادی که مخصوصا برای دفعه اول به تور دبی می روند همیشه با این مسئله مواجهند که در کدام منطقه دبی هتل بگیرند. در ادامه توضیح مختصری در مورد مناطق دبی آمده است.

دبی از طریق یک رودخانه یا در واقع همان خور دبی به دو بخش کلی تقسیم می گردد: بخش دیره و بخش بردبی و محله های معروف دیگری نظیر مارینا و جمیرا نیز در ادامه قرار دارند.

دیره

بخش دیره دبی، قسمت شمالی دبی می باشد که شکلی سنتی دارد و بازارهای سنتی دبی در آن بخش قرار دارند. اما بخش بردبی، قسمت جنوبی دبی می باشد که بسیار مدرن بوده و برجها و ساختمان‌های عظیم تجاری زیادی در آنجا ساخته شده است.

دیره محلی بازاری، سنتی و قدیمی و کارگری است. مرکز خرید معروف و بزرگ سیتی سنتر در دیره قرار دارد. در این مرکز هم برندهای خارجی و هم عربی موجود است. از هتل های معروف این منطقه میتوان به هتل کورال دیره ، هتل سیتی سیزن دیره، هتل رویال کنتیننتال دیره، هتل دروس و هتل سافرون اشاره کرد. 

هتل های منطقه دیره بسیار اقتصادی هستند و اگر قصد خرید تور ارزان دبی را دارید بهتر است به منطقه دیره فکر کنید.

بردبی

بخش بردبی محلی است که مسئولین دبی قصد دارند از آن شهری مدرن با بافت مدرن درست کنند. خیابان شیخ زاید با ساختمان‌های مجلل و بلند، پایین شهر جدید دبی واقع شده ‌است و بزرگ‌ترین برج دنیا، برج خلیفه را در خود جای داده‌است . حتما در تور دبی برای بازدید از این برج برنامه ریزی کنید، باید از قبل بلیت تهیه کنید و بر فراز این برج زیبا بروید.

در واقع منطقه دیره از طریق اتوبان شیخ زاید به منطقه های ساحلی و جدید شهر دبی متصل میشود. مرکز خرید دبی مال و امارات مال در اتوبان شیخ زاید قرار دارد که دسترسی بسیار آسانی از طریق مترو دارند. اگر به قصد خرید و لذت بردن از این مراکز خرید به تور دبی می روید اقامت در هتل های معروف این منطقه مثل هتل 5 ستاره الموراج ،یا هتل رودا روتانا ، هتل کرون پلازا را در نظر داشته باشید.

مارینا

در ادامه اتوبان شیخ زاید به منطقه مارینا میرسیم که منطقه ای ساحلی و بسیار لوکس است. هتل های بسیار لوکس 5 ستاره با ویوهای بسیار عالی مثل هیلتون ، د وان اند رویال ، لمریدین ، هب تور سیتی ، مجموعه هتل های دبلیو و..... در منطقه مارینا قرار دارند که به مراکز تفریحی و خرید نیز بسیار نزدیک میباشد. مرکز خرید مارینا مال با وجود شعب همه برندها در این منطقه بسیار مورد توجه و علاقه توریست هاست.

دریاچه مصنوعی ای که در مارینا وجود دارد تعداد زیادی رستوران و کافه را در اطراف خود جمع کرده است که تا نیمه های شب به مسافرین سرویس ارائه میدهند و شما در تور دبی میتوانید علاوه بر پیاده روی در کنار این دریاچه زیبا انواع غذاهای لبنانی عربی و فرنگی را امتحان کنید.

همچنین کشتی های کوچک کروز برای گشت در دریاچه و تماشای منطقه مارینا آماده ارائه خدمات به مسافران تور دبی هستند.

جمیرا

بالای شهر دبی، ساحل کناری جمیرا است با انواع ویلاهای مجلل چندین ملیون دلاری و پالم‌هایی که در دل خلیج فارس پی ریزی و بنا شده است. ساخت و ساز در دبی خیلی سریعتر از کشورهای غربی پیش می‌رود و شما هر سال تعداد زیادی ساختمان های بلند جدید می بینید. از مهمترین هتل های این منطقه لوکس، می توان هتل فور سیزن و هتل گرند حیات را نام برد.

 

پروازهای تور دبی

پروازهای زیادی همه روزه بین شهرهای مختلف ایران و کشور امارات متحده عربی برقرار است که مسافران تور دبی می توانند از آن استفاده نمایند. تور دبی به صورت پیش فرض با پرواز ماهان و از مبدا تهران بسته شده اما این امکان را داریم که تور دبی را با سایر پروازها نیز برای شما برگزار کنیم.

-        هواپیمایی ماهان هر روز یک پرواز صبح و یک پرواز عصر به مقصد دبی دارد.

-        هواپیمایی ایران ایر هر روز صبح از تهران به دبی و هر شب از دبی به تهران پرواز دارد.

-        هواپیمایی امارات روزانه 3 پرواز رفت و برگشت به تهران دارد.

-        هواپیمایی فلای دبی هفته ای 3 پرواز به تهران دارد.

-        هواپیمایی ایرعربیا هر روز هفته بین تهران و شارجه پرواز دارد.

-        هواپیمایی اتحاد هر روز هفته بین تهران و ابوظبی پرواز دارد.

علاوه بر این پروازها که به صورت برنامه ای و سیستمی تمام طول سال برقرار است، پروازهای چارتری فصلی نیز از شهرهای مختلف به مقصد دبی توسط هواپیمایی های قشم ایر، آسمان، کیش ایر، ایران ایرتور و ... برگزار می گردد.

علاوه بر پروازهای ذکر شده که از مبدا تهران هستند، برگزاری این تورها نیز امکان پذیر است:

-        تور دبی از بندرعباس

-        تور دبی از اهواز

-        تور دبی از مشهد

-        تور دبی از اصفهان

-        تور دبی از شیراز

-        تور دبی از لار

-        تور دبی از کیش

 

جهت رزرو تور دبی لطفا با ما تماس بگیرید.

فرودگاه بین‌المللی دبی بزرگترين فرودگاه كشور امارات متحده عربي بوده و دارای یک مرکز خرید یا همان فری شاپ بسیار جذاب می‌باشد. این فرودگاه جوایز بسیاری به خاطر طراحی و سرویس عالی اش برده است. اين فرودگاه داراي سه ترمينال است كه مركز خريد اصلي آن در ترمينال يک واقع شده است. پروازهای ایرلاین های ایرانی نظیر ماهان و ایران ایر در ترمینال 3 انجام می شود ولی پروازهای ایرلاین های امارات و فلای دبی معمولا در ترمینال 1 و 2 انجام می شود. به یاد داشته باشید فاصله بین ترمینال ها زیاد است و برای تردد بین آنها ممکن است نیاز به تاکسی داشته باشید. 

هتل های تور دبی

آفتاب تراول نماینده فروش بیش از 40 هتل گارانتی شده در سراسر دبی برای برگزاری تور دبی می باشد و علاوه بر آن ما می توانیم هر هتل دیگری که بخواهید را در دبی با پایینترین قیمت برای شما رزرو کنیم.

معمولا هتل های دبی خدمات خود را به صورت Bed & Breakfast ارائه می دهند ولی می توان خدمات ناهار و شام و در مواردی All Inclusive نیز از هتل گرفت. برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

لطفا توجه داشته باشید که در هنگام ورود مسافر به هتل های دبی، باید مالیات مربوط به اقامت خود را به هتل پرداخت نماید، که این مالیات بر اساس هر شب اقامت و برای هر اتاق به شرح زیر است:

-        هتل های 5 ستاره یا بالاتر 20 درهم

-        هتل های 4 ستاره 15 درهم

-        هتل های 2 و 3 ستاره 10 درهم

-        هتل های 1 ستاره 7 درهم

گشت و گذار در تور دبی

در حاشیه اغلب خیابان ها و اتوبان ها پارکینگ های عمومی وجود دارد و عبور و مرور در مرکز شهر و خیابانهای اطراف به دلیل ترافیک سنگین کمی با کندی صورت می گیرد. البته در طول روز غالبا ترافیک سنگین وجود ندارد اما اگر قرار ملاقات در ساعت های 5 تا 7 بعد از ظهر دارید بهتر است حتما از قبل تاکسی رزرو کنید.

استفاده از اتومبیل شخصی و تاکسی رایج ترین روش جابه جایی در اين شهر   می باشد. البته تعداد قابل توجهی اتوبوس نیز مسافران را جابه جا می نمایند. پیاده روی و دوچرخه سواری متداول نیست. استفاده از موتور سیکلت نیز بسیار محدود است. اجاره یک اتومبیل در خیلی از مواقع از هزینه کرایه تاکسی در طول یک روز کمتر خواهد شد ولي قيمت تاكسي در مقايسه با شهرهاي ديگر از نرخ بالايي برخوردار نيست.

برای استفاده از تاکسی در تور دبی می توانید در ابتدا روی قیمت توافق کنید و یا اینکه از راننده بخواهید از تاکسی متر استفاده کند. به طور حدودی هزینه اولیه سوار شدن به تاکسی در دبی 15 درهم است و به ازای هر کیلومتر 5 درهم به این هزینه اضافه می گردد. به طور تجربی هر بار استفاده از تاکسی در دبی حداقل 50 درهم برای شما هزینه خواهد داشت.

همچنین مترو به بیشتر نقاط شهر دسترسی بسیار آسانی دارد اگر قصد استفاده از متروی لوکس دبی را در تور دبی دارید میتوانید برای کاهش هزینه و سهولت کارت های اعتباری را خریداری کنید که قیمت آن از 50 درهم شروع می شود و این نکته را در نظر داشته باشید که هر کارت مخصوص یک نفر است و نمیتوانید به صورت اشتراکی از کارت استفاده کنید. هزینه مسیرهای مترو متفاوت است و حدودا از 10 درهم برای هر نفر شروع می شود.

تور دبی برای افرادی که قصد خرید دارند

مراکز خرید بزرگ و متنوعی در دبی وجود دارند که در آن مسافر می تواند به خرید انواع و اقسام کالاها و لباسهای مورد نیاز خود بپردازد. از جمله این مراکز خرید می توان این موارد را نام برد:

مرکز خرید دبی مال

دبی مال از بزرگ ترین مراکز خرید خاورمیانه است که در آن بیش از ۱۲۰۰ فروشگاه وجود دارد.

در مرکز خرید دبی مال یک آکواریوم تونل شکل و بزرگ که دارای ۳۳۰۰۰ گونه ی مختلف آبزی است وجود دارد. همچنین زمین اسکیت روی یخ، آبنما، رستوران های گوناگون و بیش از 20 سالن سینما در این مرکز بزرگ تجاری و تفریحی وجود دارد.

ساعت بازدید از دبی مال ۱۰صبح تا ۱۲شب می باشد و آدرس آن در مرکز دبی، خیابان فایننشیال سنتر است.

 

مرکز خرید امارات مال

مرکز خرید امارات یا امارات مال هم از برترین و بزرگ ترین مراکز خرید دبی محسوب می گردد. این مکان پس از دبی مال و سیتی استارز بزرگ ترین فروشگاه خاورمیانه است. این مرکز سه طبقه دارد که هر سطح آن به قسمت پارکینگ اتومبیل ها راه دارد، معماران این پروژه گروهی آمریکایی بودند که با نام اختصاری  F + A شناخته می شوند.

از قسمت های مهم امارات مال می توان به موارد زیر اشاره نمود:

فروشگاه ها: پوشاک، لوازم التحریر، مبلمان، عطر، کتاب، لوازم منزل

شهربازی: پارک تفریحی برای تفریح کودکان

اسکی: زمین اسکی رو بسته و داخل سالنی،

مرکز هنری: سالن تئاتر، سینما و نمایشگاه های هنری،رستوران، کافه و …

ساعت بازدید از امارات مال ۱۰صبح تا ۱۰ شب می باشد.

 

مرکز خرید برجمان

مرکز خرید برجمان از مشهور ترین مراکز خرید دبی می باشد و حدودا ۳۰۰ فروشگاه دارد.  این مرکز خرید تنها محلی برای خرید و فروش کالا نیست بلکه مکانی تفریحی هم هست و بیش از ۴۰ رستوران هم در آن وجود دارد. همچنین برجمان از موقعیت تجاری خوبی هم برخوردار است و راه های دسترسی به آن با وسایل نقلیه ی عمومی هم بسیار آسان می باشد به همین دلیل طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است. شما با استفاده از خط قرمز و سبز مترو می توانید به ایستگاه یک یا همان ایستگاه برجمان برسید.

ساعت بازدید مرکز خرید برجمان از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب می باشد و در خیابان خلید بین الولید واقع شده است.

 

سیتی سنتر دیره

۳۷۰ فروشگاه مختلف در این مرکز وجود دارد و مکانی برای گردش و تفریح بازدید کنندگان است.

قسمت های گوناگون سیتی سنتر را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: هایپر مارکت کارفور، فود کورت، سالن بولینگ، ۱۱ سالن با ظرفیت ۳۰۰۰ نفر، شهربازی ای با نام سیاره جادو، هتل پنج ستاره: با ۳۱۸ اتاق

از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب می توانید از سیتی سنتر دیدن کنید.

 

مرکز خرید ابن بطوطه

این بازار بزرگ که در سال ۲۰۰۵ افتتاح شد، نامش را از یک جهانگرد معروف مراکشی که در سده ی ۱۴ میلادی می زیسته است، به یادگار گرفته است. ابن بطوطه مساحتی در حدود ۱،۲۰۰،۰۰۰ فوت مربع را تنها به ۲۷۰ فروشگاهایش اختصاص داده در حالی که ۵۰ رستوران و ۲۱  سینما  و تنها تئاتر IMAXX در امارات متحده ی عربی را در فضای دیگری میزبانی می کند. از قسمت های مختلف این مرکز خرید می توان به شهربازی، هایپر مارکت، سینما و فودکورت اشاره نمود:

ابن بطوطه در خیابان شیخ زاهد قرار دارد و از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۱ شب می توان از آن بازدید کرد.

 

مرکز خرید مارینا مال

یکی از نکاتی که در مارینا مال شاید بیشتر برای ایرانی ها جلب توجه کند این است که در این مرکز خرید می توان تجار ایرانیِ زیادی را دید که مارینا مال را به عنوان محل کسب و کارشان انتخاب کرده اند؛ البته تجار عرب هم در این مرکز خرید کم به چشم نمی آیند. یکی از مزیت های این فروشگاه به نسبت به مراکز خرید دیگر در دبی همسایگی اش با دریا است؛ امری که سبب شده جذابیت این مرکز خرید برای توریستها به خصوص آن ها که خرید کردن در فضایی آرام را بیشتر می پسندند، دو چندان شود. همین مجاورت با ساحل سبب شده تا آب نماهای زیبا در مقابل محوطه ی این مرکز خرید ایجاد شوند آب نماهایی که به خصوص در شب  جذابیت  مارینا مال را دو چندان می کنند.

از قسمت های مهم این مرکز خرید می توان به فروشگاه ها، فود کورت، کافه، شهربازی، سینما و هایپر مارکت اشاره نمود.

 

مرکز خرید وافی سیتی

مرکز خرید وافی به دلیل شکل و معماری مخروطیش در دبی معروف شده است، این مجموعه شامل هتل ها، رستوران ها، کلوب های شبانه و کافه هاست که طراحی همگی برگرفته از اهرام مصر می باشد. حتی تصاویری از فراعنه و بزرگان مصر هم بر دیوارهای این مرکز خرید کشیده شده که بر جذابیت آن در نظر گردشگران افزوده است.

از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۱ شب می توانید از این مرکز خرید دیدن نمایید.

 

مرکز خرید الغریر

اگر عاشق مد و فشن هستید این مرکز خرید بهترین مکان برای شماست؛ انواع و  اقسام برندهای معتبر و معروف پوشاک در این مرکز فعال هستند و برخی از فروشگاه های دیگر هم لباس های محلی عربی را می فروشند که برای توریست ها بسیار جذاب و قابل توجه است. تفریح شما در این مرکز خرید تنها به گشت و گذار در فروشگاه ها ختم نمی شود، الغریر دارای سینما، سالن ورزش، زمین مخصوص بازی کودکان و پارکینگ چند طبقه است.

ساعت کاری الغریر از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب و در ایام تعطیل تا ۱۲ شب می باشد.

 

مرکز خرید مرکاتو

خرید در این مرکز به قول قدیمی ها هم فال است و هم تماشا. معماری مرکاتو آن قدر زیبا است که  بازدیدکنندگان محو ساختار دوست داشتنی این مرکز می شوند. جزیره ی جمیرا از زیباترین جزایر دبی است جایی که اغلب میهمانانش برای تفریح به آن جا می روند، مرکز خرید مرکاتو هم در همین جزیره واقع شده است. از دیگر قسمت های این مرکز خرید می توان به فود کورت، هایپر مارکت، زمین بازی کودکان، کافه و سینمای چند بعدی اشاره کرد.

ساعت کاری مرکاتو از ۱۰صبح تا ۱۲ شب است.

 

فستیوال سنتر

مرکز خرید فستیوال سنتر مکانی بسیار عالی برای خرید، گردش و تفریح و نوش جان کردن یک وعده ی غذایی خوشمزه است، اینجا یکی از محبوب ترین اماکن برای توریست های دبی می باشد. انواع فروشگاه های لوازم منزل، مبلمان، پوشاک، کافه و… در فستیوال سنتر گرد هم آمده اند.

سینما، زمین بازی کودکان، کافی شاپ، هایپر مارکت، فود کورت و انواع فروشگاه های پوشاک در فستیوال سنتر وجود دارد.

ساعت کاری فستیوال سنتر در طول هفته ۱۰ صبح تا ۱۰ شب است.

 

تفریحات تور دبی

منطقه خور هر شب پایگاه توریست های شب زنده داری است که علاقه به پیاده روی دارند. دهکده میراثی در نزدیکی دهانه خور و خانه شیخ سعید آل مکتوم یک آبادی قدیمی است که به صورت زنده سنتها و فرهنگ مردمان قدیم دبی را به تصویر می کشد. افراد حاضر در این آبادی مانند یک کتاب مصور زندگی بادیه نشینی و قبیله ای مردم این خطه را در دوران نه چندان دور در معرض تماشای شما قرار می دهند.

بازدید از این آبادی تاریخی و قدم زدن در کنار خور دبی و صرف چای یا قهوه در این مکان خالی از لطف نخواهد بود. اقامتگاه تابستانی شیخ راشید بن سعید آل مکتوم که در انتهای منطقه جمیرا واقع شده است، پارک کوچکی است که در سال 1995 بنا شده است. این اقامتگاه شامل یک ساختمان ساده دو طبقه ساخته شده از گچ، سنگ، مرجان با در و پنجره هایی از چوب ساج است و طبقه اول این بنا به صورت یک توان یا رواق می باشد. در طبقه دوم، مجلس آن قرار دارد که با فرشها، بالشها، چراغهای توری، تفنگ و قوریهای قهوه تزیین شده است. 

اسکی در تور دبی

دبی اولین پیست اسکی سرپوشیده در منطقه، با وسعت 22500 مترمربع با برف طبیعی را دارد. پیست اسکی دبی دارای پنج مسیر اسکی است که بلندترین آن 400 متر با سکویی به طول 60 متر می باشد. پارک برفی واقع در پایین دامنه آن مکان پرجاذبه ای برای کودکان است که می توانند برف بازی کنند. یک رستوران نیز در میانه ی راه قرار دارد.

پارک آبی دبی

پارک های آبی شهر دبی عبارتند از وایلد وادی ، آکواونچر ، لیجر لند، و آتلانتیس.

وایلد وادی افتخار این را دارد که بزرگترین پارک مدرن آبی در خاورمیانه باشد. پارک از 30 مسیر و جاذبه های تفریحی که چهارده تای آن به یکدیگر راه دارد تشکیل شده است. حوله و صندوق نگهداری اسباب با حداقل هزینه جهت اجاره در دسترس عموم است.

مسافرین محترم تور دبی آفتاب تراول که در هتل های 5 ستاره دبلیو و فورسیزن و ریکسوس اقامت دارند، از تخفیف ویژه بلیت ورودی پارک آبی برخوردار می شوند.

بیگ باس دبی

تور بیگ باس گزینه ای راحت و امن برای دیدن دبی است. هر بلیط به شما امکان بازدید یک ساعته رایگان را از منطقه عربین ترژرواک در اطراف بازار می دهد. بلیط ها برای 24 ساعت معتبر هستند و مسافران با یک تور ممکن است از مکانهای مختلف زیادی دیدن کنند.

تور صحرای دبی

تور صحرای دبی نيز از جاذبه هاي خاصي برخوردار است بطوريكه شما با ماشين هاي شاسي بلند بر روي شن هاي روان صحرا حركت كرده و از طبيعت صحراي شن لذت مي بريد. تور صحرا عموما 4-5 ساعت زمان میبرد.