آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۶ و ۷ اردیبهشت (۶ شب و ۷ روز)

هتلخدماتهر نفر Doubleهر نفر Singleکودک با تخت

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷,۴۶۰,۰۰۰ تومان۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان۷,۹۳۵,۰۰۰ تومان۴,۲۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۵۵,۰۰۰ تومان۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۹,۹۳۵,۰۰۰ تومان۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۵۵,۰۰۰ تومان۵,۴۳۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۲۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۱۰,۰۰۰ تومان۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۹۰,۰۰۰ تومان۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
ALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی

۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱,۴۸۸,۵۰۰ تومان۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق استاندارد
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۷۷۰,۰۰۰ تومان۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۳,۴۷۵,۰۰۰ تومان۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق standard
UALL صبحانه، ناهار، شام، میان وعده و نوشیدنی ۲۴ ساعته

۱۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان۲۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان۸,۵۲۰,۰۰۰ تومان

خواهشمند است توجه فرمایید!

  • بیمه افراد بالای 50 سال الزامی است و مبلغ آن جداگانه محاسبه و به نرخ آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۶ و ۷ اردیبهشت افزوده می گردد.
  • کلیه پروازها و هتل های آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۶ و ۷ اردیبهشت چارتر، غیرقابل استرداد و غیرقابل تغییر می باشند.
  • پرداخت 50% مبلغ آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۶ و ۷ اردیبهشت به عنوان علی الحساب در هنگام رزرو الزامی است.
  • معیار محاسبه کلیه نرخ های آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۶ و ۷ اردیبهشت، پایین ترین نرخ ارزی بوده است و در صورت افزایش، مابه التفاوت نرخ لحاظ می شود.
  • نرخ آنتالیا پرواز مستقیم سان اکسپرس ۶ و ۷ اردیبهشت بر اساس پایین ترین نرخ ایرلاین می باشد،در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزیش می یابد.
  • در صورت مرفوضی ویزا و یا اعلام کنسلی از طرف مسافر شرایط ابطال قرارداد مطابق با مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هزینه ها شامل خسارت بلیط + ویزا + هتل می باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت از لحاظ اعتبار و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد و آژانس مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.
  • در صورت دیپورت شدن مسافران در مقصد هیچگونه مسئولیتی به عهده آژانس نمی باشد و هیچگونه وجهی برگردانده نمی شود.